Person

Forskare

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.palssonctr.luse

Telefon 046–222 90 35

Rum LUX:B420

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har en masterexamen i teologi, med specialisering i kyrkohistoria, från Lunds Universitet. Sedan hösten 2015 är jag doktorand i kyrkohistoria.

Mitt intresseområde är senantik eskatologi, och i min masteruppsats behandlade jag skärseldstankens bakgrund och tidiga utveckling. I denna uppsats hade jag en systematisk-teologisk utgångspunkt, och syftet var att undersöka ett eventuellt inflytande från Origenes (185-253/54) eskatologi på den senare föreställningen om skärselden. En av de teologer som jag behandlade i uppsatsen var Hieronymus (347-419/20), och i mitt avhandlingsprojekt kommer jag att fortsätta undersöka receptionen av Origenes i Hieronymus eskatologiska tänkande. Jag ämnar undersöka hur Hieronymus polemiska verksamhet i samband med den origenistiska kontroversen fick betydelse för utformningen av hans eskatologi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Forskare

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.palssonctr.luse

Telefon 046–222 90 35

Rum LUX:B420

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09