Person

Katarina Pålsson

Forskare

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.palssonctr.luse

Telefon 046–222 90 35

Rum LUX:B420

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1989 och uppvuxen i Klippan. 2015 tog jag min masterexamen i teologi vid CTR och blev antagen som doktorand i kyrkohistoria. Jag disputerade 2019 med avhandlingen Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome’s Eschatological Thought, som behandlade receptionen av den tidigkristne teologen Origenes av Alexandria hos den något senare författaren Hieronymus av Stridon. Avhandlingen belönades med Oscar II:s stipendium 2020, ett pris från Vetenskapssocieteten i Lund 2020, samt Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete 2021.

Jag arbetar nu inom projektet Auktoritet, samhälle och individuell frihet – det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal samt inom forskningsprogrammet At the End of the World: A Transdisciplinary Approach to Apocalyptic Imaginary in the Past and Present, båda finansierade av Riksbankens Jubileumsfond.

Jag är sedan 2017 sekreterare i Collegium Patristicum Lundense.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Katarina Pålsson

Forskare

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.palssonctr.luse

Telefon 046–222 90 35

Rum LUX:B420

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09