Person

Johanna Gustafsson Lundberg

Docent, universitetslektor

  • Etik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johanna.gustafsson_lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40

Rum LUX:B309

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

född 1969, disputerade 2001 på avhandlingen Kyrka och kön- könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985. Mellan 2001-2012 arbetade jag som lektor i etik på lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Sedan ht-2012 arbetar jag som lektor i teologi och etik på CTR. I min tjänst ingår bland annat undervisning på kurser i tros- och livsåskådningsvetenskap och praktisk teologi samt handledning av uppsatser på olika nivåer.

Från och med 1 januari 2015 arbetar jag också som biträdande och ställföreträdande prefekt med särskilt ansvar för forskningsfrågor.

Min forskning har två inriktningar: den ena handlar om ecklesiologi där jag särskilt har intresserat mig för Svenska kyrkan och frågan om vad det innebär att vara kyrka i ett senmodernt samhälle. Den andra inriktningen är etik och didaktik. I fokus för det senare står både skola och kyrka.

Sedan augusti 2014 är jag tillsammans med Roland Spjuth (docent i systematisk teologi) redaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Johanna Gustafsson Lundberg

Docent, universitetslektor

  • Etik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johanna.gustafsson_lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40

Rum LUX:B309

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09