lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (12 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Tommy Wasserman

Docent
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tommy.wassermanctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30