Person

Magnus Zetterholm

Universitetslektor, docent

  • Nya testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post magnus.zetterholmctr.luse

Telefon 046–222 90 41

Rum LUX:B319

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som forskare och lärare inom ämnet Nya testamentets exegetik, som i korthet behandlar de nytestamentliga texterna i deras ursprungsmiljö, det vill säga, vad texterna betydde när de skrevs, och vad de kommit att betyda under historiens lopp. Det historiska studiet av Nya testamentet kräver en bred kompetens också inom antikhistoria och grekisk-romersk religion. Nya testamentet är skrivet på grekiska varför alla som vill studera ämnet på allvar måste lära sig att läsa texterna i original.

Jag är intresserad av frågor som rör akademisk frihet och har därför tillsammans med professor Erik J Olsson grundat Academic Rights Watch.(www.academicrightswatch.se)

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Cliopriset 2002

Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet 2008–
Medlem i Society of Biblical Literature 2001–
Medlem i Collegium Patristicum Lundense 2009–
Medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas 2010–
Medlem i Vetenskapssocieteten i Lund 2008–
Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet 2008–

Magnus Zetterholm

Universitetslektor, docent

  • Nya testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post magnus.zetterholmctr.luse

Telefon 046–222 90 41

Rum LUX:B319

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09