Person

Magnus Zetterholm

Docent, universitetslektor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post magnus.zetterholmctr.luse

Telefon 046–222 90 41

Rum LUX:B319

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som forskare och lärare inom ämnet Nya testamentets exegetik, som i korthet behandlar de nytestamentliga texterna i deras ursprungsmiljö, det vill säga, vad texterna betydde när de skrevs, och vad de kommit att betyda under historiens lopp. Det historiska studiet av Nya testamentet kräver en bred kompetens också inom antikhistoria och grekisk-romersk religion. Nya testamentet är skrivet på grekiska varför alla som vill studera ämnet på allvar måste lära sig att läsa texterna i original.

Jag är intresserad av frågor som rör akademisk frihet och har därför tillsammans med professor Erik J Olsson grundat Academic Rights Watch.(www.academicrightswatch.se)

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt huvudsakliga forskningsområde kan sägas vara den tidiga Jesusrörelsens utveckling och dess övergång från att ha varit en inom-judisk rörelse till att bli en icke-judisk, ny religion, kristendomen, i början av det andra århundradet. I min avhandling (2003) arbetade jag just med frågan om separationen mellan judar och icke-judar inom den tidiga Jesusrörelsen.

I min andra monografi (2009) behandlar jag uppkomsten av det traditionella perspektivet på aposteln Paulus som i hög utsträckning är ett normativt teologiskt paradigm. Jag arbetar nu på en tredje monografi som utgår från hypotesen att Paulus aldrig lämnade judendomen och att konflikterna inom rörelsen snarast handlade om olika strategier för att hantera relationerna mellan judar och icke-judar inom Jesusrörelsen.

Detta är ett utomordentligt dynamiskt forskningsfält där det händer mycket för närvarande. Många gamla, inte sällan konfessionellt motiverade, sanningar omkullskastas och behöver ersättas av nya modeller som bygger på vetenskapliga förutsättningar.

Böcker (5 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (28 st)

Encyklopediartiklar (7 st)

Recensioner (13 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (11 st)

Tidningsartiklar (47 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Cliopriset 2002

Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet 2008–
Medlem i Society of Biblical Literature 2001–
Medlem i Collegium Patristicum Lundense 2009–
Medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas 2010–
Medlem i Vetenskapssocieteten i Lund 2008–
Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet 2008–

Magnus Zetterholm

Docent, universitetslektor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post magnus.zetterholmctr.luse

Telefon 046–222 90 41

Rum LUX:B319

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Besökstider

Efter överenskommelse

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09