Person

antje.jackelenctr.luse | 2024-05-06
Antje Jackelén

Senior rådgivare

  • Systematisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post antje.jackelenctr.luse

Telefon 046–222 75 69

Rum LUX:B415

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar deltid som senior rådgivare och är systematisk teolog.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är relationen mellan naturvetenskap och teologi / religion. Under min karriär har jag varit verksam inom akademin (framför allt i Lund och Chicago) och kyrkan. Min bakgrund som församlingspräst, forskare och lärare samt biskop och ärkebiskop har gett mig internationell erfarenhet av religionens roll i samhället, interreligiös dialog och ledarskap.

I och med digitaliseringen befinner vi oss i ett genomgripande teknologiskifte som utvecklar synergier med andra samhällsprocesser som i sin tur utmanar existentiell hållbarhet. Det väcker min nyfikenhet och mitt engagemang.

Antje Jackelén

Senior rådgivare

  • Systematisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post antje.jackelenctr.luse

Telefon 046–222 75 69

Rum LUX:B415

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09