lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har en gymnasielärarexamen i religion och engelska från Högskolan Dalarna (2011) samt en magisterexamen i kyrkohistoria från Uppsala universitet (2012). Sedan 2012 är jag doktorand i kyrkohistoria.

Jag har under stora delar av min utbildning intresserat mig för frågor som berör genus – något som också avspeglas i mitt avhandlingsprojekt, som undersöker manlighetsideal inom Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978.

Min huvudhandledare är professor Anders Jarlert och min biträdande handledare är professor Urban Claesson.

Utöver mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för kopplingen mellan religion och idrott och kyrkans relation till spiritismen under första hälften av 1900-talet.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (8 st)
Recensioner (14 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Nuvarande uppdrag

Sedan 2017 är jag redaktionssekreterare för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

Övriga meriter

Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris 2013

Martin Nykvist

Doktorand
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.nykviststu.luse

Telefon 046–222 90 47

Rum LUX:B229

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk