Person

martin.nykvistctr.luse | 2020-12-11
Martin Nykvist

Studierektor

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Forskare

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.nykvistctr.luse

Telefon 046–222 90 47

Rum LUX:B117

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2019. I min avhandling Alla mäns prästadöme (Nordic Academic Press) undersökte jag genuskonstruktioner inom det svenskkyrkliga lekmannaförbundet Kyrkobröderna under perioden 1918–1978.

Sedan januari 2020 är jag anställd som forskare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, där jag bland annat bedriver ett projekt om förbindelserna mellan Svenska kyrkan och spiritismen under 1900-talets första hälft. I min forskning intresserar jag mig bland annat för frågor om genus, religionens plats i samhället och relationen mellan kyrka och idrott.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Nuvarande uppdrag

Sedan 2017 är jag redaktionssekreterare för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

Övriga meriter

Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris 2013

Martin Nykvist

Studierektor

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Forskare

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.nykvistctr.luse

Telefon 046–222 90 47

Rum LUX:B117

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09