lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

  • Docent, LU 2018
  • Teol.dr., LU 2014
  • Cand.philol., Universitetet i Oslo 2005
  • Cand.mag., Universitetet i Oslo 2001

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. Sedan blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 arbetade jag som Research Fellow i bysantinska studier vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Sedan redigerade jag antologin The Reception of the Virgin in Byzantium. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom.

Forskning

Om forskningen

Född i Trondheim 1976.

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. Senare (2018) blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 arbetade jag som Fellow i bysantinska studier vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Sedan redigerade jag antologin The Reception of the Virgin in Byzantium. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (15 st)
Konferensbidrag (10 st)
Recensioner (11 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Övrigt (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

  • Medlem i Oslo-kaolitionens internationella expertkommitté för New Directions in Orthodox Thought and Practice-projektet "Democracy and the Church in Orthodox Christianity"
  • Medlem i l’Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP/IAPS)s råd
  • Medlem i Collegium Patristicum Lundenses styrelse
  • Medlem i Svenska forskningsinstitutet iIstanbuls Forskarkollegium
  • Medlem i Society of Oriental Liturgy
  • Artikelredaktör för Patristica Nordica Annuaria

Thomas Arentzen

Gästforskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post thomas.arentzenctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar