Person

Thomas Arentzen

Gästforskare

 • Kyrko- och missionsstudier
 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post thomas.arentzenctr.luse

Telefon 046–222 37 65

Rum LUX: B 227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

 • Docent, LU 2018
 • Teol.dr., LU 2014
 • Cand.philol., Universitetet i Oslo 2005
 • Cand.mag., Universitetet i Oslo 2001

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. Sedan blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 arbetade jag som Research Fellow i bysantinska studier vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Sedan redigerade jag antologin The Reception of the Virgin in Byzantium. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Född i Trondheim 1976.

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. Senare (2018) blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 arbetade jag som Fellow i bysantinska studier vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Sedan redigerade jag antologin The Reception of the Virgin in Byzantium. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (14 st)

Bokkapitel (15 st)

Konferensbidrag (11 st)

Recensioner (12 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Övrigt (6 st)

Övriga uppdrag och meriter

 • Rådsledamot i l’Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP/IAPS)
 • Styrelseledamot i Collegium Patristicum Lundenses
 • Ledamot i Oslokoalisjonens internationella expertkommitté för New Directions in Orthodox Thought and Practice-projektet "Democracy and the Church in Orthodox Christianity"
 • Medlem i Svenska forskningsinstitutet i Istanbuls Forskarkollegium
 • Medlem i Society of Oriental Liturgy
 • Artikelredaktör för Patristica Nordica Annuaria

Större forskningsanslag:

 • Projektanslag från Norges forskningsråd med projektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity, 2015–2019.
 • Fellowship vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection med projektet Reading between the Limbs: Holy Week and Byzantine Bodies, 2018–2019.
 • Projektanslag från Vetenskapsrådet med projektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom, 2019–2023.
 • 2016–2018 ledde jag Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihets internationella projekt New Directions in Orthodox Christian Thought and Practice: Gender and Sexuality in Orthodox Christianity, finansierat av det norska Utrikesdepartementet. Jag ledde också ansökningsarbetet för det nya projektet Democracy and the Church in Orthodox Christianity, vilket departementet 2019 beviljade finansiering i tre år.
Thomas Arentzen

Gästforskare

 • Kyrko- och missionsstudier
 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post thomas.arentzenctr.luse

Telefon 046–222 37 65

Rum LUX: B 227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09