Person

Blaženka Scheuer

Universitetslektor, docent

  • Gamla testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Biträdande prefekt

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post blazenka.scheuerctr.luse

Telefon 046–222 90 60

Mobil 073–332 81 75

Rum LUX:B113

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Jag är universitetslektor och docent i Gamla testamentets exegetik. Jag undervisar inom Gamla och Nya testamentets exegetik men också på teman såsom religion och AI, pandemier, sexualitet, religionens betydelse för krig och terrorism samt för fred och försoning. Jag har även arbetat vid Williams College, Massachusetts och vid Auckland University, Nya Zeeland.

Min forskning kretsar kring Gamla testamentets profetlitteratur. Medan min avhandling handlade om Jesajas bok, undersökte jag i mitt nästa projekt hur två av GT:s profetkvinnor, Debora och Hulda tolkats under de första århundraden e.Kr. då de hebreiska texterna traderats i nya judiska och kristna kontexter. Mitt senaste forskningsintresse är apokalyptiskt material i Gamla testamentet samt kopplingar mellan AI och religion, allt inom ramen för det RJ-finansierade forskningsprogrammet "At the End of the World: A Transdiciplinary Approach to the Apocalyptic Imaginary in the Past and Present".

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen, Lunds Universitet, 2010.

Ledamot och sekreterare i Vetenskapssocieteten i Lund.

Ordförande för styrelsen för Svenska exegetiska sällskapet.

Blaženka Scheuer

Universitetslektor, docent

  • Gamla testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Biträdande prefekt

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post blazenka.scheuerctr.luse

Telefon 046–222 90 60

Mobil 073–332 81 75

Rum LUX:B113

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09