Person

Paulina Gruffman

Doktorand

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paulina.gruffmanctr.luse

Telefon 046–222 43 38

Rum LUX:B216

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i religionshistoria med inriktning mot europeisk ockultism från sekelskiftet fram till mitten av 1900-talet, västerländsk esoterism (historisk och kontemporär) samt skärningspunkten mellan den tidiga psykoanalytiska skolan, ockultismen och modernismen. Mitt doktorandprojekt behandlar receptionen av antika Egyptens religiositet i ockultisten och Cambridgeklassicisten G.R.S. Meads (1833–1933) verk samt hans påverkan på en rad viktiga personligheter från början till mitten på 1900-talet, såsom C.G. Jung.

Jag tog min masterexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet (med Egil Asprem som handledare) och min senaste utbildning kommer från Göteborgs universitet, där jag studerat mot en lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i religionskunskap. Relaterat till detta har ett intresse för religionsdidaktisk forskning vuxit fram.

Handledare: Sonu Shamdasani (University College London); Kristina Myrvold (Lunds universitet).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Under 2022 och 2023 sitter jag med i planeringskommittén för ESSWE9 (The 9th Biennial Conference of the European Society for the Study of Western Esotericism: "Western Esotericism and Practice") som äger rum 26–28 juni, 2023 vid Malmö universitet.

Jag är även doktorandrepresentant för Referensgruppen för forskarutbildning samt för Styrelsen för Centrum för teologi och religionshistroia (CTR).

Paulina Gruffman

Doktorand

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paulina.gruffmanctr.luse

Telefon 046–222 43 38

Rum LUX:B216

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09