Person

Stephan Borgehammar

Professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Prodekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post stephan.borgehammarctr.luse

Telefon 046–222 46 98

Mobil 070–587 35 94

Rum LUX: B 222

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1958, teol. dr, professor i praktisk teologi.

Praktisk teologi handlar om kristen praxis i historia och nutid. Mitt forskningsintresse är kyrkolivet under europeisk medeltid: gudstjänster av olika slag, predikan, helgonkult, klosterliv, bibeltolkning, teologiskt tänkande, kyrkobyggnader och deras symbolik, diktning och konst. Då en del av de texter jag har arbetat med har varit outgivna har jag också fått ägna mig åt handskriftsstudier och kritisk textutgivning - en nödvändighet som snabbt blev en passion.

Medeltidsstudier kräver samarbete; därför driver jag ett tvärvetenskapligt medeltidsseminarium som heter Academia Lundensis Medii Aevi (ALMA). En annan tvärvetenskaplig aktivitet är redaktörskapet för en serie böcker om Lunds domkyrka med anledning av dess 900-årsjubileum 2023.

Praktisk teologi är också en självklar del av kyrkliga professionsutbildningar. Därför ägnar jag mig i min undervisning och handledning mest åt nutida kyrkoliv, med särskilt fokus på Svenska kyrkan.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

För närvarande handlar min forskning huvudsakligen om medeltida predikningar och bibelkommentarer. Jag arbetar på utgåvor av två ganska stora latinska texter: en Josuakommentar skriven 1155 i benediktinklostret Admont i Österrike samt en predikosamling troligen skriven i det svenska cisterciensklostret Alvastra. Jag fortsätter att intressera mig för augustinorden i Danmark på medeltiden, särskilt Dalby kloster, samt dopet i teori och praktik under 1100- och 1200-talen. Jag håller nära kontakt med forskningen om senmedeltida predikan och om Heliga Birgitta och birgittinorden och planerar ett större forskningsprojekt om predikosamlingar i Vadstena klosters bibliotek.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (19 st)

Artiklar (16 st)

Bokkapitel (40 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (3 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (53 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Administrativt

  • Prodekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Stephan Borgehammar

Professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Prodekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post stephan.borgehammarctr.luse

Telefon 046–222 46 98

Mobil 070–587 35 94

Rum LUX: B 222

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09