Person

Stephan Borgehammar

Professor

  • Praktisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post stephan.borgehammarctr.luse

Telefon 046–222 46 98

Mobil 070–587 35 94

Rum LUX:B229

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

född 1958, teol. dr, professor i praktisk teologi.

Praktisk teologi handlar om kristen praxis i historia och nutid. Mitt forskningsintresse är kyrkolivet under europeisk medeltid: gudstjänster av olika slag, predikan, helgonkult, klosterliv, bibeltolkning, teologiskt tänkande, kyrkobyggnader och deras symbolik, diktning och konst. Då en del av de texter jag har arbetat med har varit outgivna har jag också fått ägna mig åt handskriftsstudier och kritisk textutgivning - en nödvändighet som snabbt blev en passion.

Medeltidsstudier kräver samarbete; därför driver jag ett tvärvetenskapligt medeltidsseminarium som heter Academia Lundensis Medii Aevi (ALMA). En annan tvärvetenskaplig aktivitet är redaktörskapet för en serie böcker om Lunds domkyrka med anledning av dess 900-årsjubileum 2023.

Praktisk teologi är också en självklar del av kyrkliga professionsutbildningar. Därför ägnar jag mig i min undervisning och handledning mest åt nutida kyrkoliv, med särskilt fokus på Svenska kyrkan.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Stephan Borgehammar

Professor

  • Praktisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post stephan.borgehammarctr.luse

Telefon 046–222 46 98

Mobil 070–587 35 94

Rum LUX:B229

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09