lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sten Hidal

Professor emeritus
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sten.hidalctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30