Person

clara.bergctr.luse | 2018-05-25

Doktorand

  • Systematisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post clara.bergctr.luse

Telefon 046–222 90 42

Rum LUX:B328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i systematisk teologi sedan mars 2018.

Teologie masterexamen i systematisk teologi samt filosofie kandidatexamen i konsthistoria och visuella studier, båda från Lunds universitet.

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att ge ett bidrag till reflektionen över uppenbarelsebegreppet i ljuset av den tidigromantiska tanken om att det finns ett släktskap mellan den estetiska erfarenheten och den religiösa erfarenheten. I projektet möter FWJ Schellings tankegods ett empiriskt samtida konstmaterial. Avhandlingsprojektet är en utveckling av mina uppsatser i såväl teologi som i konsthistoria och visuella studier.

I min masteruppsats ”Mellan sinnelag och värld – om inbildningskraften i romantiskt tänkande och teologisk metodologi” behandlar jag inbildningskraftens betydelse för förståelsen av relationen mellan den estetiska och religiösa erfarenheten i det tyska tidigromantiska tänkandet, och vidare hur denna förståelse kan bidra till en samtida teologisk metodologi.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Systematisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post clara.bergctr.luse

Telefon 046–222 90 42

Rum LUX:B328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09