Person

samuel.byrskogctr.luse | 2021-08-20
Samuel Byrskog

Professor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post samuel.byrskogctr.luse

Telefon 046–222 90 56

Mobil 073–922 50 57

Rum LUX:B 314

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Efter forskarstudier i Zürich och Lund disputerade jag vid Lunds universitet 1994. Jag blev docent samma år och tjänstgjorde som biträdande professor i Schweiz 1994-1995. Under 1996 var jag gästforskare vid universitetet i Tübingen, finansierad av Alexander von Humboldstiftelsen. Jag har under olika perioder haft stipendier från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Svenska institutet och Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Mellan åren 1996-2007 var jag forskare och lärare vid Göteborgs universitet, sedan år 2000 som professor i Nya testamentets exegetik och hermeneutik. Jag var även adjungerad professor i exegetisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm mellan 2003-2008. Hösten 2007 rekryterades jag till tjänsten som professor i Nya testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning handlar om tradition och tradering i den tidiga jesusrörelsen samt förhållandet mellan muntlighet och skriftlighet, alltid med utgångspunkt i den antika Medelhavsvärldens olika kulturella mönster. Under de senaste åren har jag koncentrerat mitt intresse till ögonvittnens roll i antik historieskrivning och Nya testamentet. Den forskningen har i sin tur lett till undersökningar av minnets sociala, filosofiska och hermeneutiska dimensioner. För närvarande är mitt huvudintresse riktat mot minnets roll i grekisk och romersk antik. Jag hoppas att kunna sammanfatta det mesta av min forskning om minnet i en monografi med arbetstiteln "The Hermeneutics of Memory". Under senare år har jag även intresserat mig för antik epistolografi, särskilt med avseende på paulusbreven. Sedan några år tillbaka arbetar jag med en kommentar till Romarbrevet. Jag har även deltagit i det lundabaserade projektet om kristen identitet under de 100 första åren som handledare och med egen forskning om evangelierna och evangelietraditionen.

Som vetenskaplig rådgivare och opponent har jag varit verksam vid en rad universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Jag har varit inbjuden att gästföreläsa vid vetenskapliga konferenser i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien, Holland, Italien, Spanien, Tyskland, Schweiz, Tjeckien och USA. Jag föreläser dessutom regelbundet i olika populärvetenskapliga sammanhang i och utanför Sverige.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (18 st)

Bokkapitel (34 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (19 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

* Medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas, 1995
* Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet, 2000
* Medlem i Svensk Akademi för Bibelvetenskap, 2003
* Medlem i Colloquium Oecumenicum Paulinum, 2004
* Medlem i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, 2008
* Medlem i Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm, 2011.

* Ordförande tillsammans med professor Vernon K. Robbins (Emory University, USA) i seminariegruppen "Socio-Rhetorical Interpretation" i Studiorum Novi Testamenti Societas, 1999-2003
* Ordförande tillsammans med professor Jens Schröter (Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland) och Dr Stephen Hultgren (Australian Lutheran College, Australien) i seminariegrupen "Memory, Narrative, and Christology in the Synoptic Gospels" i Studiorum Novi Testamenti Societas, 2013-
* Ordförande för Svensk Akademi för Bibelvetenskap, 2003-2008
* Vice Ordförande i Svenska Exegetiska Sällskapet, 2007-2011
* Ordförande i Svenska Exegetiska Sällskapet, 2011-2014
* Ledamot i utskottet för Östra Europa i Studiorum Novi Testamenti Societas, 2007-2018
* Ledamot i styrelsen för Studiorum Novi Testamenti Societas, 2010-2013.

* Ledamot i redaktionskommittén för Svensk Exegetisk Årsbok, 2002-
* Ledamot i redaktionskommittén för Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2007-
* Ledamot i redaktionskommittén för New Testament Studies, 2007-2010
* Ledamot i redaktionskommittén för Journal for the Study of the New Testament, 2009-.

* Huvudredaktör för monografiserien Coniectanea Biblica: New Testament Series

* Huvudredaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

* Huvudhandledare för färdiga doktorsavhandlingar:

Tobias Hägerland (Th.D. 2009): Jesus and the Forgiveness of Sins: An Aspect of His Prophetic Message (Cambridge: Cambridge University Press, 2012)

Gunnar Samuelsson (Th.D. 2010): Crucifixion in Antiquity: An Inquiry into the Background and Significance of the New Testament Terminology of Crucifixion (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, 2nd ed. 2013)

Hans Leander (Th.D. 2011): Discourses of Empire: The Gospel of Mark from a Postcolonial Perspective (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013)

Dan Nässelqvist (Th.D. 2014): Public Reading in Early Christianity: Lectors, Manuscripts, and Sound in the Oral Delivery of John 1-4 (Leiden: Brill, 2016)

Magnus Evertsson (Th.D. 2014): Liknelser och läsningar. Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10-15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985-2013 (Skellefteå: Artos, 2014)

Martin Wessbrandt (Fil.Dr 2017): Transformed Readings: Negotiations of Cult in Paul, Hebrews, and First Clement (Lund: Lund University Media Tryck, 2017)

Daniel Hjort (Th.D. 2018), Jesus the True Leader: The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Mark (Lund: Lund University Media Tryck, 2018).

* Sakkunnig vid nationella utredningar på Universitetskanslerämbetet, 2014-

* Sakkunnig vid bedömning av ansökningar till forskningsanslag vid Vetenskapsrådet, 2014-2020

* Sakkunnig vid bedömning av ansökningar till forskningsanslag vid Independent Research Fund Denmark (IRFD), 2017-. Ordförande 2019-2020.

* Sakkunnig vid bedömning av ansökningar till doktorandstipendier ur Julius Polins förfäders minnesfond, Åbo Akademi, 2018-

* Biträdande och ställföreträdande prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, 2009-2011

* Studierektor för forskarutbildningen vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, 2009-2011

* Dekan för teologiska fakluteten, Lunds universitet, 2015-

* Prodekan för forskarutbildningen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, 2015-.

Samuel Byrskog

Professor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post samuel.byrskogctr.luse

Telefon 046–222 90 56

Mobil 073–922 50 57

Rum LUX:B 314

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09