Person

Docent

  • Affilierad Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post marianne.gormanctr.luse

Jag är docent och emeriterad universitetslektor vid CTR.

I min forskning intresserar jag mig för förkristna religioner i Skandinavien och Mellaneuropa. Jag använder mig av arkeologiskt material från berörda områden och därmed samtida författare.

Min doktorsavhandling behandlade religionen i Sydskandinavien från ca 700 före vår tideräkning till år 0. Spår av riter från denna tid finns på hällristningar, i nedläggningar av föremål och ibland även människor i mark och vatten, samt i gravmaterial. Denna religiositet visar stora likheter med den samtida keltiska religionen i Mellaneuropa och kan förstås med hjälp av denna bättre dokumenterade religion.

Därefter har jag skrivit om den religiösa utvecklingen i Sydskandinavien under tiden ca 0–700. Under denna tid påverkades våra nordiska förfäder av religiösa strömningar från många håll, vilket antyder att den senare norröna religionen innehåller idéer och riter hämtade från olika tider och olika delar av Europa.

Docent

  • Affilierad Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post marianne.gormanctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09