Person

k_g.hammarctr.luse | 2014-06-17

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post k_g.hammarctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Jag innehar sedan september 2006 en tjänst (50%) som gästprofessor i teologi vid CTR. Tjänsten är externfinansierad (Thora Ohlssons fond) och är avsedd för undervisning 50% och forskningsrelaterad verksamhet 50%.
Min huvudsakliga forskningsinriktning gäller evolution och teologi med särskild inriktning på hur bön uppfattas inom ett evolutionsbejakande teologiskt sammanhang. Min forskningstid använder jag huvudsakligen åt fördjupande studier som bildar underlag för tredje uppgiften inom området.
Jag deltog sålunda vid HT-dagarna i april 2007 i en samtal om Evolution och teologi med naturvetenskapliga fakultetens dekanus Torbjörn von Schantz. Jag bidrog i antologin "Darwin och Vår Herre" (2009) med en artikel och Gudsbild och människorsyn i Darwins värld. Jag deltog i Arkeologidagen augusti 2009 i ett panelsamtal om Darwin och bibeln och i ett symposium om Darwin och människosynen i september 2009 vid Lunds universitet. Jag redigerade också STK nr 4 2009, ett temanummer om Darwin.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ordförande i STI:s rådgivande kommitté (Svenska teologiska institutet i Jerusalem)
Ledamot av Lunds Missionssällskaps styrelse
Ledamot av rådgivande kommitté för projektet Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet
Ledamot av Region Skånes Etiska Råd

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post k_g.hammarctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09