Person

k_g.hammarctr.luse | 2014-06-17

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post k_g.hammarctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Jag innehar sedan september 2006 en tjänst (50%) som gästprofessor i teologi vid CTR. Tjänsten är externfinansierad (Thora Ohlssons fond) och är avsedd för undervisning 50% och forskningsrelaterad verksamhet 50%.
Min huvudsakliga forskningsinriktning gäller evolution och teologi med särskild inriktning på hur bön uppfattas inom ett evolutionsbejakande teologiskt sammanhang. Min forskningstid använder jag huvudsakligen åt fördjupande studier som bildar underlag för tredje uppgiften inom området.
Jag deltog sålunda vid HT-dagarna i april 2007 i en samtal om Evolution och teologi med naturvetenskapliga fakultetens dekanus Torbjörn von Schantz. Jag bidrog i antologin "Darwin och Vår Herre" (2009) med en artikel och Gudsbild och människorsyn i Darwins värld. Jag deltog i Arkeologidagen augusti 2009 i ett panelsamtal om Darwin och bibeln och i ett symposium om Darwin och människosynen i september 2009 vid Lunds universitet. Jag redigerade också STK nr 4 2009, ett temanummer om Darwin.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskningsrelaterade texter som jag publicerat:
2007 ”Den längsta resan är resan inåt. Med Dag Hammarskjölds ’Vägmärken’ somk karta och kompass. Ingår i Texter om kosmos, en antologi med Björn Stenholm som redaktör. Adoxa förlag.
2008 ”Är Gud till salu?” Ingår i antologin Jorden vi ärvde – om klimat, konsumtion och livsval. Red. Erika Dahlén. Ordfronts förlag.
2009 ”Trohet och tillit som teologiska utmaningar”. Ingår i Kärlekens förändrade landskap. Teologi om samlevnad. Red. Mikael Lindfelt och Johanna Gustafsson Lundberg. Verbum förlag.
2009 ”Kroppen och kristendomens förbryllande mångfald” Ingår i Samtal i rörelse. Elva
essäer om mänskliga möten och språkets kraft. Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfondsårsbok 2009.

Övriga uppdrag och meriter

Ordförande i STI:s rådgivande kommitté (Svenska teologiska institutet i Jerusalem)
Ledamot av Lunds Missionssällskaps styrelse
Ledamot av rådgivande kommitté för projektet Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet
Ledamot av Region Skånes Etiska Råd

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post k_g.hammarctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09