Person

Gösta Hallonsten

Professor emeritus

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post gosta.hallonstenctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan 2014 är jag professor emeritus i systematisk teolog. Jag undervisar halvtid vid Newmaninstitutet– högskola för filosofi, teologi och kultur, i Uppsala. Institutets huvudman är den katolska Jesuitorden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (16 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag disputerade 1984 vid Lunds Universitet, blev docent 1986 och universitetslektor 1991. 2001 blev jag befordrad till professor. 2002-05 var jag tjänstledig och innehade The Carl JPeter Chair of Systematic Theology and Ecumenism vid The Catholic University of America in Washington, DC. 1992-2002 varjag medlem i Katolska Kyrkans InternationellaTeologkommission i Rom. Jag är medlem av redaktionskommittén för Signum och har varit redaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

Jag har varit Alexander von Humboldt-stipendiat i Tyskland, och gästföreläst vid Påvliga Gregorianska universitetet i Rom och vid Katolska Universitetet i Lviv, Ukraina.

Gösta Hallonsten

Professor emeritus

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post gosta.hallonstenctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09