Person

Gösta Hallonsten

Professor emeritus

  • Affilierad Systematisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post gosta.hallonstenctr.luse

Sedan 2014 är jag professor emeritus i systematisk teolog. Jag undervisar halvtid vid Newmaninstitutet– högskola för filosofi, teologi och kultur, i Uppsala. Institutets huvudman är den katolska Jesuitorden.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag disputerade 1984 vid Lunds Universitet, blev docent 1986 och universitetslektor 1991. 2001 blev jag befordrad till professor. 2002-05 var jag tjänstledig och innehade The Carl JPeter Chair of Systematic Theology and Ecumenism vid The Catholic University of America in Washington, DC. 1992-2002 varjag medlem i Katolska Kyrkans InternationellaTeologkommission i Rom. Jag är medlem av redaktionskommittén för Signum och har varit redaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

Jag har varit Alexander von Humboldt-stipendiat i Tyskland, och gästföreläst vid Påvliga Gregorianska universitetet i Rom och vid Katolska Universitetet i Lviv, Ukraina.

Gösta Hallonsten

Professor emeritus

  • Affilierad Systematisk teologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post gosta.hallonstenctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09