Person

Fredrik Norberg Schiefauer

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.norberg_schiefauerctr.luse

Rum LUX B:328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mitt namn är Fredrik Norberg Schiefauer och jag är doktorand i kyrkohistoria sedan hösten 2020. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag katolska bönböckers roll som redskap i rekatoliceringsprocesser i tidigare protestantiska områden i vad som idag utgör södra Tyskland och Österrike (cirka 1555 till 1732). Min forskning kan sägas röra sig i gränslandet mellan kyrkohistoria och praktisk teologi, då jag också har ett stort intresse för senmedeltida och tidigmodern katolsk ("motreformatorisk" eller "barockkatolsk") spiritualitet, vilken kommer till tydligt uttryck i undersökningsperiodens bönböcker.

Min kandidat-, magister- och masterexamen har jag från Lunds universitet (den första i kyrkohistoria och de två senare i praktisk teologi). I min masteruppsats skrev jag om den svenskspråkiga katolska bönboken Någre Christilige och Catholische böner, sammanställd av Andreas Servius år 1593, och som användes i den jesuitiska bönboksmissionen i Sverige under 1590-talet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Mottagare av Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris, Uppsala, 2019

Studier vid katolska teologiska fakulteten vid Paris Lodron Universität Salzburg, VT 2018

Stipendiat, Samfundet Pro Fide et Christianismos utlandsstipendium, 2017

Fredrik Norberg Schiefauer

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.norberg_schiefauerctr.luse

Rum LUX B:328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30