Person

Fredrik Norberg Schiefauer

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.norberg_schiefauerctr.luse

Rum LUX:B328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i kyrkohistoria sedan hösten 2020.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag katolska bönböckers roll i rekatoliceringsprocesser i det tysk-romerska riket (cirka 1550 till 1750). Min forskning berör konfessionell kultur och identitetsskapande i den tidigmoderna tiden, med fokus på tidigmodern katolsk spiritualitet och praktik samt kunskapsöverföring, kateketik och polemik.

Min kandidat-, magister- och masterexamen har jag från Lunds universitet (den första i kyrkohistoria och de två senare i praktisk teologi). I min masteruppsats (2018) skrev jag om den svenskspråkiga katolska bönboken Någre Christilige och Catholische böner, sammanställd av Andreas Servius år 1593, och som användes i den jesuitiska bönboksmissionen i Sverige under 1590-talet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Mottagare av REFORC Paper Award, 2022

Konferensdeltagande och presentation av paper vid Eleventh Annual REFORC Conference on Early Modern Christianity, Freie Universität Berlin, 4-6 maj, 2022

Mottagare av Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris, Uppsala, 2019

Studier vid katolska teologiska fakulteten vid Paris Lodron Universität Salzburg, VT 2018

Stipendiat, Samfundet Pro Fide et Christianismos utlandsstipendium, 2017

Fredrik Norberg Schiefauer

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.norberg_schiefauerctr.luse

Rum LUX:B328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09