Person

Fredrik Norberg Schiefauer

Doktorand

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.norberg_schiefauerctr.luse

Rum LUX:B328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i kyrkohistoria sedan hösten 2020.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag katolska bönböckers roll i rekatoliceringsprocesser i det tysk-romerska riket (cirka 1550 till 1750). Min forskning berör konfessionell kultur och identitetsskapande i den tidigmoderna tiden, med fokus på tidigmodern katolsk spiritualitet och praktik samt kunskapsöverföring, kateketik och polemik.

Min kandidat-, magister- och masterexamen har jag från Lunds universitet (den första i kyrkohistoria och de två senare i praktisk teologi). I min masteruppsats (2018) skrev jag om den svenskspråkiga katolska bönboken Någre Christilige och Catholische böner, sammanställd av Andreas Servius år 1593, och som användes i den jesuitiska bönboksmissionen i Sverige under 1590-talet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Projektpresentation i det gemensamma seminariet i kyrkohistoria, University of Glasgow (Storbritannien), 29 april, 2024

Konferensdeltagande och presentation av paper vid Society for Reformation Studies 29th Annual Conference: The Reformation and the Family, Westminster College, Cambridge (Storbritannien), 11-13 april, 2023

Mottagare av REFORC Paper Award, 2022

Konferensdeltagande och presentation av paper vid Eleventh Annual REFORC Conference on Early Modern Christianity, Freie Universität Berlin (Tyskland), 4-6 maj, 2022

Mottagare av Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris, Uppsala, 2019

Studier vid katolska teologiska fakulteten vid Paris Lodron Universität Salzburg, VT 2018

Stipendiat, Samfundet Pro Fide et Christianismos utlandsstipendium, 2017

Fredrik Norberg Schiefauer

Doktorand

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.norberg_schiefauerctr.luse

Rum LUX:B328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09