Person

Martin Lembke

Utbildningskoordinator, arkivhanterare

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Schemaläggare

  • Driftsenhet LUX
  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post martin.lembkectr.luse

Telefon 046–222 95 89

Mobil 076–713 44 43

Rum
LUX B:118 (utbildningskoordinator)
LUX: B118 (schemaläggare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i nov 2012 på avhandlingen Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise. Tidningen Lundagård försöker fånga dess grundläggande idé, biografiskt belyst, här.

Min religionsfilosofiska forskning har bl.a. publicerats i Religious Studies, Faith and Philosophy och International Journal for Philosophy of Religion. Min artikel "Omnipotence and other possibilities" vann första pris i en internationell uppsatstävling: om detta skriver Cambridge University Press här.

Jag jobbar halvtid som biträdande studierektor på CTR (rum B:118) och halvtid som utbildningskoordinator på kansli HT (rum B:373).

Forskning

Böcker (1 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (3 st)

Recensioner (6 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Martin Lembke

Utbildningskoordinator, arkivhanterare

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Schemaläggare

  • Driftsenhet LUX
  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post martin.lembkectr.luse

Telefon 046–222 95 89

Mobil 076–713 44 43

Rum
LUX B:118 (utbildningskoordinator)
LUX: B118 (schemaläggare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30