Person

erica.appelrosctr.luse | 2019-10-09
Erica Appelros

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erica.appelrosctr.luse

Telefon 046–222 90 55

Rum LUX:B322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2003 anställd som lektor i religionsfilosofi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Omsider har jag också blivit docent i samma ämne. Undervisning, handledning, forskning och administrativa uppdrag -- i olika proportioner under olika tider -- kännetecknar vardagen för en universitetslektor och så också för mig.

Mitt forskningsintresse rör sig övervägande kring filosofiska aspekter av olika former av kommunikation kring religionsfilosofiskt relevanta svårkonceptualiserbara entiteter såsom gud, det outsägliga, alltet, livsmening, etc. Något av det roligaste med mitt arbete är att följa doktorander genom forskarutbildningen och få bidra till att nya idéer och tankar finslipas och till sist förs fram i avhandlingens form. Innevarande år, 2019, har jag som administrativa uppdrag att sitta i CTR's styrelse och i HT's valberedningsnämnd.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Erica Appelros

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erica.appelrosctr.luse

Telefon 046–222 90 55

Rum LUX:B322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09