Person

erica.appelrosctr.luse | 2019-10-09
Erica Appelros

Universitetslektor, docent

  • Religionsfilosofi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erica.appelrosctr.luse

Telefon 046–222 90 55

Rum LUX:B322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2003 anställd som lektor i religionsfilosofi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Omsider har jag också blivit docent i samma ämne. Undervisning, handledning, forskning och administrativa uppdrag -- i olika proportioner under olika tider -- kännetecknar vardagen för en universitetslektor och så också för mig.

Mitt forskningsintresse rör sig övervägande kring filosofiska aspekter av olika former av kommunikation kring religionsfilosofiskt relevanta svårkonceptualiserbara entiteter såsom gud, det outsägliga, alltet, livsmening, etc. Något av det roligaste med mitt arbete är att följa doktorander genom forskarutbildningen och få bidra till att nya idéer och tankar finslipas och till sist förs fram i avhandlingens form. Innevarande år, 2019, har jag som administrativa uppdrag att sitta i CTR's styrelse och i HT's valberedningsnämnd.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Erica Appelros

Universitetslektor, docent

  • Religionsfilosofi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erica.appelrosctr.luse

Telefon 046–222 90 55

Rum LUX:B322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09