Person

Maria Sturesson

Doktorand

  • Nya testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post maria.sturessonctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Rum LUX:B112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan hösten 2013 är jag doktorand i Nya testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Jag har studerat både teologi och litteraturvetenskap här i Lund och vill nu försöka kombinera dessa båda ämnen i min forskning. Mitt intresse rör sig kring Bibelns texter i dåtid och i nutid, hur ämnen och motiv transformeras och aktualiseras inom och utanför den bibliska kanon.

Mitt projekt syftar till att undersöka motivet den tomma graven i de synoptiska evangelierna och relatera evangeliernas presentation av motivet till utombiblisk litteratur. Särskilt intresserad är jag av det visuella berättandet som dessa texter ger uttryck för.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Recensionsredaktör för tidskriften Patristica Nordica Annuaria (PNA)

Maria Sturesson

Doktorand

  • Nya testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post maria.sturessonctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Rum LUX:B112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09