Person

Maria Sturesson

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post maria.sturessonctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Rum LUX:B112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan hösten 2013 är jag doktorand i Nya testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Jag har studerat både teologi och litteraturvetenskap här i Lund och vill nu försöka kombinera dessa båda ämnen i min forskning. Mitt intresse rör sig kring Bibelns texter i dåtid och i nutid, hur ämnen och motiv transformeras och aktualiseras inom och utanför den bibliska kanon.

Mitt projekt syftar till att undersöka motivet kvinnorna vid graven i de synoptiska evangelierna och relatera evangeliernas presentation av motivet till utombiblisk litteratur.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Maria Sturesson

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post maria.sturessonctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Rum LUX:B112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09