lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan hösten 2013 är jag doktorand i Nya testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Jag har studerat både teologi och litteraturvetenskap här i Lund och vill nu försöka kombinera dessa båda ämnen i min forskning. Mitt intresse rör sig kring Bibelns texter i dåtid och i nutid, hur ämnen och motiv transformeras och aktualiseras inom och utanför den bibliska kanon.

Mitt projekt syftar till att undersöka motivet kvinnorna vid graven i de synoptiska evangelierna och relatera evangeliernas presentation av motivet till utombiblisk litteratur.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Maria Sturesson

Doktorand
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Skyddsombud
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post maria.sturessonctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Rum LUX:B112

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30