lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i religionshistoria med inriktning på indiska religioner. Tjänsten är den enda i sitt slag i Sverige och jag har under min verksamhet vid LU arbetat för att bygga upp detta ämne. Ämnet omfattar studiet av hinduism, buddhism, jainism och sikhism under alla tidsskeden av dess utbredning i såväl Asien som i västerlandet. I min forskning, som till stor del är filologiskt inriktad, är jag huvudsakligen intresserad av medeltida filosofiska och teologiska traditioner. Med hjälp av tidigare obearbetat källmaterial på sanskrit och tibetanska har jag studerat dessa traditioners lärosystem och praxis, ömsesidiga påverkan och konflikter. Texterna ställer ofta frågor som är allmängiltiga ̶ de är också relevanta för västerländsk idé- och kulturhistoria. Även inom min forskning på jainistisk konst bearbetar jag nytt källmaterial, som jag dokumenterat i grottempel i Ellora. Ämnet Indiska religioner är en del av LU:s satsning på Sydasienstudier.

Forskning

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (12 st)
Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Olle Qvarnström

Professor
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post olle.qvarnstromctr.luse

Telefon 046–222 90 45

Rum LUX:B225

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30