Person

Olle Qvarnström

Professor emeritus

  • Affilierad Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post olle.qvarnstromctr.luse

Jag är professor i religionshistoria med inriktning på indiska religioner. Ämnet omfattar studiet av hinduism, buddhism, jainism och sikhism under alla tidsskeden av dess utbredning i såväl Asien som i västerlandet. I min forskning, som till stor del är filologiskt inriktad, är jag huvudsakligen intresserad av medeltida filosofiska och teologiska traditioner. Med hjälp av tidigare obearbetat källmaterial på sanskrit och tibetanska har jag studerat dessa traditioners lärosystem och praxis, ömsesidiga påverkan och konflikter. Texterna ställer ofta frågor som är allmängiltiga ̶ de är också relevanta för västerländsk idé- och kulturhistoria. Även inom min forskning på jainistisk konst bearbetar jag nytt källmaterial, som jag dokumenterat i grottempel i Ellora. Jag har även studerat relationen mellan jainismen och islam under Delhi-sultanatet utifrån medeltida texter på sanskrit. Ämnet Indiska religioner är en del av LU:s satsning på Sydasienstudier.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Curriculum Vitae

Professor Olle S. Qvarnström

Date of birth: August 11, 1953

· · · Academic Career

· · · · § § Studies

§ of History of Religions

§ § § § § Oriental Institute, Oxford University

Olle Qvarnström

Professor emeritus

  • Affilierad Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post olle.qvarnstromctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09