Person

ulf.gormanctr.luse | 2020-10-07

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ulf.gormanctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Fram till min pensionering från Lunds universitet var jag ämnesföreträdare i etik. Därefter var jag flera år seniorprofessor i etik vid Högskolan i Jönköping. Jag var länge vetenskaplig sekreterare i Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Nu arbetar jag som oberoende etisk expert åt EU-kommissionen.

Min forskning handlar främst om bioetik men också om etiska frågor i gränslandet mellan naturvetenskap och livsåskådning. Under de senaste åren har jag, bland annat inom ramen för EU FP7-projektet Food4Me, arbetat med etiska problem i anslutning till personligt anpassade kostråd baserade på genetisk och annan individuell information.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Övriga uppdrag och meriter

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ulf.gormanctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09