Person

ulf.gormanctr.luse | 2020-10-07

Docent

  • Affilierad Etik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ulf.gormanctr.luse

Fram till min pensionering från Lunds universitet var jag ämnesföreträdare i etik. Därefter var jag flera år seniorprofessor i etik vid Högskolan i Jönköping. Jag var länge vetenskaplig sekreterare i Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Nu arbetar jag som oberoende etisk expert åt EU-kommissionen.

Min forskning handlar främst om bioetik men också om etiska frågor i gränslandet mellan naturvetenskap och livsåskådning. Under de senaste åren har jag, bland annat inom ramen för EU FP7-projektet Food4Me, arbetat med etiska problem i anslutning till personligt anpassade kostråd baserade på genetisk och annan individuell information.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Docent

  • Affilierad Etik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ulf.gormanctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09