Person

ulf.gormanctr.luse | 2020-10-07

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ulf.gormanctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Fram till min pensionering från Lunds universitet var jag ämnesföreträdare i etik. Därefter var jag flera år seniorprofessor i etik vid Högskolan i Jönköping. Jag var länge vetenskaplig sekreterare i Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Nu arbetar jag som oberoende etisk expert åt EU-kommissionen.

Min forskning handlar främst om bioetik men också om etiska frågor i gränslandet mellan naturvetenskap och livsåskådning. Under de senaste åren har jag, bland annat inom ramen för EU FP7-projektet Food4Me, arbetat med etiska problem i anslutning till personligt anpassade kostråd baserade på genetisk och annan individuell information.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning handlar främst om bioetik men också om etiska frågor i gränsområdet mellan naturvetenskap och livsåskådning. Frågor som jag särskilt har arbetat med under de senaste åren är etiska problem i anslutning till den genetiska forskningen efter det att människans arvsmassa kartlagts, och personligt anpassade kostråd baserad på genetisk och annan individuell information.

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ulf.gormanctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09