Person

Kristina Myrvold

Gästprofessor

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post kristina.myrvoldctr.luse

Telefon 046–222 97 41

Rum LUX: B124

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Böcker (3 st)

Redaktörskap (16 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (32 st)

Förord (5 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (20 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (13 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Övrigt (12 st)

Kristina Myrvold

Gästprofessor

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post kristina.myrvoldctr.luse

Telefon 046–222 97 41

Rum LUX: B124

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09