Person

Dan Nässelqvist

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post dan.nasselqvistctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

född 1977, teol. dr. och docent i Nya testamentets exegetik.

Med en bakgrund i ämnena antikens kultur och samhällsliv och klassisk grekiska har jag ett särskilt intresse för hur nytestamentliga texter fungerade i antikens grekisk-romerska miljö. I mitt avhandling undersökte jag hur texter framfördes muntligt i antiken och vad det har för implikationer för det muntliga framförandet av nytestamentliga texter, framför allt av Johannesevangeliet.

Min forskning är inriktad på fyra huvudområden: tidigkristen läsarkultur (reading culture), hymner i Nya testamentet, litterär stil i antiken, samt bibelöversättning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (6 st)

Encyklopediartiklar (8 st)

Konferensbidrag (7 st)

Recensioner (2 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Dan Nässelqvist

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post dan.nasselqvistctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09