lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är teol kand och fil mag vid Lunds universitet och numera doktorand i systematisk teologi. Det betyder att jag studerar kristen troslära och mer specifikt är jag intresserad av feministteologi. Den grundläggande frågan inom feministteologin är om kristen teologi kan bidra till frigörelse för underordnade individer och i så fall hur. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur utrymmet för mellanmänskligt beroende ser ut i en feministisk teologisk kontext, som till synes har beroendets motsats som mål, nämligen friheten.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Lovisa Nyman

Doktorand
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lovisa.nymanctr.luse

Telefon 046–222 49 16

Rum LUX:B331

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30