lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (8 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Bengt Holmberg

Professor emeritus
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post bengt.holmbergctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30