lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag, Sven-Åke Selander (f. 1934), TD i praktisk teologi 1973 och FD i pedagogik 1986, har varit universitetslektor vid Lärarhögskolan i Malmö, Lunds universitet 1968, utnämnd professor i didaktik vid Oslo universitet 1991, professor i kyrkovetenskap i Lund 1992, professor em 1999, TD h.c. Åbo 2005, medlem i Hungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1993, korresponderande medlem i Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand, 2005.

Böcker

”Den nya sången”. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige. Akad.avh. Bibliotheca Theol. Pract. 28. Lund: CWK Gleerup Bokförlag,1973

Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen. Fleninge 1820–1920. Akad. avh. Uppsala: Erene, 1986 [Även i Årsböcker i svensk undervisningshistoria 86, 1986]

Om psalmer och visor 1937–1986. Tilläggtill: Allan Arvastson, Den svenska psalmen. Lund: Arcus, 1995

Argument – ansvar – vision. Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift. Årsbok Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift 2003. Lund: Arcus, 2003.

Forskning

Om forskningen

Min forskning rör i huvudsak områdena hymnologi, didaktik/religionspedagogik och rättsteologi. Jag har bl.a. lett de internordiska nätverksprojekten "Luthers påskpredikan i Norden" (Forskningsprogrammet Norden och Europa, Nordiska Ministerrådet) och "Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv" (Nordisk samarbetsfond för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning NOS-HS). Medarbetat i det internordiska nätverksprojektet "Religion, etik og ret i de nordiske samfund". Genomfört undersökningar kring Lunds stifts historia och aktuella situation (Selander 2003, 2007, 2012).
Aktuella projekt i dag är särskilt problem kring förhållandet mellan psalmdiktning och kultur, särskilt med hänvisning till språk, vidare förhållandet mellan psalmsång och folklig tradition i historia och nutid.

Publikationer

Böcker (14 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (21 st)
Bokkapitel (30 st)
Konferensbidrag (6 st)
Rapporter (6 st)
Recensioner (33 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Flera uppdrag som fakultetsopponent i Uppsala, Åbo, Roskilde, Oslo och Trondheim. Uppdrag för utvärdering av teologisk akademisk utbildning i Norge, Finland, Estland och Lettland. Redaktör för årsboken Svenskt gudstjänstliv 1999-2010, numera medlem i redaktionsgruppen. Ordförande för nätverket för hymnologisk forskning i Norden, NORDHYMN t.o.m. 2012. Deltagit i utvärderingsprojekt för utvärdering av församlingssammanläggningar i Lunds stift 2007-2008.

Sven-Åke Selander

Professor emeritus
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sven-ake.selanderctr.luse

Telefon 046–222 32 19

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30