Person

Sven-Åke Selander

Professor emeritus

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sven-ake.selanderctr.luse

Telefon 046–222 32 19

Rum LUX:B007

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag, Sven-Åke Selander (f. 1934), TD 1973 och FD 1986, universitetslektor vid Lärarhögskolan i Malmö, Lunds universitet från 1968, utnämnd professor i didaktik vid Oslo universitet 1991, professor i kyrkovetenskap i Lund 1992, professor em 1999, TD h.c. Åbo 2005, medlem i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1993..

Böcker

”Den nya sången”. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige. Akad.avh. Lund: CWK Gleerup Bokförlag,1973

Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen. Fleninge 1820–1920. Akad. avh. Uppsala: Erene, 1986 [Även i Årsböcker i svensk undervisningshistoria 86, 1986]

Om psalmer och visor 1937–1986. Tillägg till: Allan Arvastson, Den svenska psalmen. Lund: Arcus, 1995

Livstolkning. Om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv. Lunds universitet. Lärarhögskolan i Malmö 1994.

Argument – ansvar – vision. Om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift. Lund: Arcus, 2003.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning rör i huvudsak områdena hymnologi, didaktik/religionspedagogik och rättsteologi. Jag har bl.a. lett de internordiska nätverksprojekten "Luthers påskpredikan i Norden" (Forskningsprogrammet Norden och Europa, Nordiska Ministerrådet) och "Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv" (Nordisk samarbetsfond för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning NOS-HS). Medarbetat i det internordiska nätverksprojektet "Religion, etik og ret i de nordiske samfund". Genomfört undersökningar kring Lunds stifts historia och aktuella situation (Selander 2003, 2007, 2012).
Aktuella projekt i dag är särskilt problem kring förhållandet mellan psalmdiktning och kultur, särskilt med hänvisning till språk, vidare förhållandet mellan psalmsång och folklig tradition i historia och nutid.

Böcker (14 st)

Redaktörskap (11 st)

Artiklar (21 st)

Bokkapitel (30 st)

Konferensbidrag (6 st)

Rapporter (6 st)

Recensioner (34 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Flera uppdrag som fakultetsopponent i Uppsala, Åbo, Roskilde, Oslo och Trondheim. Uppdrag för utvärdering av teologisk akademisk utbildning i Norge, Finland, Estland och Lettland. Redaktör för årsboken Svenskt gudstjänstliv 1999-2010, medlem i redaktionsgruppen 1999-2017. Ordförande för nätverket NORDHYMN 1998-2012. Deltagit i utvärderingsprojekt för utvärdering av församlingssammanläggningar i Lunds stift 2007-2008.

Sven-Åke Selander

Professor emeritus

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sven-ake.selanderctr.luse

Telefon 046–222 32 19

Rum LUX:B007

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09