Person

anders.jarlertctr.luse | 2023-01-01
Anders Jarlert

Professor emeritus

  • Affilierad Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.jarlertctr.luse

Jag är född 1952, professor i kyrkohistoria 1999, senior 2019, em. 2023, och forskar dels i institutionshistoria, dels i fromhets- och spiritualitetshistoria. Människorna i den kristna kyrkans historia - som enskilda och grupper - är centrala i min forskning. Kyrkohistorien är ett möte mellan teologiska idéer, kyrka och samhälle (kyrka och nationalsocialism, religionsfrihet), strukturer och aktörer, först och sist konkreta människors möte med kristendom och kyrka. Tvärvetenskapliga intressen är "Law and Religion", teologi och skönlitteratur (Lidner, Tegnér, Strindberg) och musik och historia (Bach, Wagner). Som föreståndare för Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv ansvarar jag för frågelistorna, de generella som riktar sig till Svenska kyrkans församlingar för att mäta förändringar i kyrkolivet, och de speciella (t.ex. julkrubbor, rättegångsgudstjänster). Jag var 2001-22 redaktör för Kyrkohistorisk årsskrift (KÅ) och är sedan 2000 medlem av redaktionen för Kirchliche Zeitgeschichte.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (ordf 2020), Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (ordf 2015-18), Vetenskapssocieteten i Lund och Samfundet Pro Fide et Christianismo. President i Commission Internationale d'Histoire et d'Études du Christianisme 2015-2022 (Vice President 2010-2015 och från 2022). Ordförande i Svenska kyrkohistoriska föreningen 2015-2020 (v.ordf 1998-2015). Ordförande i Göteborgs stiftshistoriska sällskap sedan 1985. Ledamot av HT:s forskarutbildningsnämnd 2006-08, av lärarförslagsnämnden 2009-10, prefekt vid CTR 2011-14. Prost h.c. (Svenska kyrkan) 2009. Kungl. Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj för betydande gärning 2010. Teol.dr.h.c. vid Åbo Akademi 2011. Av Svenska Akademien tilldelad Axel Hirschs pris 2013. Erhöll 2017 festskriften "Classics in Northern European Church History over 500 Years. Essays in Honour of Anders Jarlert" (Peter Lang, New York). Av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelad pris från Harry Karlssons fond 2021.

Anders Jarlert

Professor emeritus

  • Affilierad Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.jarlertctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09