lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Stipendiat vid Fonds Ricœur 2009/2010, medlem av forskargruppen Dialogue et conversion vid Institut Catholique, Paris, 2009-2013. Forskningsintressen: religiös mångfald, religion och politik, frågor om subjektivitet med inriktning på Derrida, Irigaray och Lévinas

Forskning

Om forskningen

Interests within the field of philosophy of religion. Interest in issues concerning background, presuppositions, and implications related to plurality and pluralism. Recently: investigations regarding freedom of religion, politics and religion, and subjectivity (connected to issues regarding how religion may be understood and described. Reading Irigaray, Jantzen, Lévinas and Derrida, on totality and diversity. Reading Ricœur on evil.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (16 st)
Bokkapitel (17 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (12 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Övrigt (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Deputy director för internationella relationer, nät-tidskriften Logoi.ph (open access). Gästföreläsare vid universitet i Canada, Frankrike, Italien och Kina.

Ledamot av Vetenskapssocieteten, Lund

Patrik Fridlund

Docent, universitetslektor
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post patrik.fridlundctr.luse

Telefon 046–222 90 51

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30