Person

Patrik Fridlund

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post patrik.fridlundctr.luse

Telefon 046–222 90 51

Rum LUX: B325

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Stipendiat vid Fonds Ricœur 2009/2010, medlem av forskargruppen Dialogue et conversion vid Institut Catholique, Paris, 2009-2013. Forskningsintressen: religiös mångfald, religion och politik, frågor om subjektivitet med inriktning på Derrida, Irigaray och Lévinas

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Interests within the field of philosophy of religion. Interest in issues concerning background, presuppositions, and implications related to plurality and pluralism. Recently: investigations regarding freedom of religion, politics and religion, and subjectivity (connected to issues regarding how religion may be understood and described. Reading Irigaray, Jantzen, Lévinas and Derrida, on totality and diversity. Reading Ricœur on evil.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (18 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (1 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (12 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)

Övrigt (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Deputy director för internationella relationer, nät-tidskriften Logoi.ph (open access). Gästföreläsare vid universitet i Canada, Frankrike, Italien och Kina.

Ledamot av Vetenskapssocieteten, Lund

Patrik Fridlund

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post patrik.fridlundctr.luse

Telefon 046–222 90 51

Rum LUX: B325

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09