Person

Patrik Fridlund

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post patrik.fridlundctr.luse

Telefon 046–222 90 51

Rum LUX: B325

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Med bakgrund i forskning om interrelgiösa relationer, religiös mångfald, religionsteologi, dubbel religiös tillhörighet och religiös identitet ur ett religionsfilosofiskt perspektiv ligger forskningsintrresset allt mer på religion och politik, populism och teologi, post-sanning och konspirationsteorier. Djupt inspirerad av Luce Irigarays tänkande arbetar jag framför allt med filosofer som Jacques Derrida, Emmanuel Levinas och Paul Ricœur.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Deputy director för internationella relationer, nät-tidskriften Logoi.ph (open access). Gästföreläsare vid universitet i Canada, Frankrike, Italien, Kina och Schweiz och Taiwan.

Ledamot av Vetenskapssocieteten, Lund. Regelbundet anlitat för peer-review i internationella tidskrifter.

Patrik Fridlund

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post patrik.fridlundctr.luse

Telefon 046–222 90 51

Rum LUX: B325

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09