Person

yafa.shanneikctr.luse | 2022-02-18
Yafa Shanneik

Gästprofessor

  • Islamologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post yafa.shanneikctr.luse

Telefon 046–222 90 53

Rum LUX:B313

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Gästprofessor i islamologi

Min forskning rör sig i gränslandet mellan islam, genus ochmigration och fokuserar två geografiska kontexter, nämligen Europa ochMellanöstern. Särskilt intresserar jag mig för transnationella kvinnliga muslimskamotståndsrörelser och hur dessa motståndsrörelser etableras och utvecklas iolika länder och kontexter. Jag har bedrivit omfattande etnografisk forskning iIran och Gulfstaterna för att undersöka hur kvinnlig agens kommer till uttrycki estetiska gestaltningar av det politiska och den kvinnliga kroppen. Därutöverintresserar jag mig för migrationsfrågor och har erhållit över fyra miljonerkronor i forskningsanslag, bland annat från British Academy, för att undersöka situationenför kvinnor som flytt Irak och Syrien för att bosätta sig i Jordanien, Tysklandoch Storbritannien.

Syftet med min forskning är att bidra till förståelsen av kvinnligmuslimsk mobilitet och politiskt deltagande genom att undersöka olikastrategier som muslimska kvinnor använder för att uttrycka motstånd mot rådandemaktordningar.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Yafa Shanneik

Gästprofessor

  • Islamologi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post yafa.shanneikctr.luse

Telefon 046–222 90 53

Rum LUX:B313

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09