Person

Anne-Christine Hornborg

Professor emerita

  • Affilierad Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anne-christine.hornborgctr.luse

Jag är professor emerita i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier. Min avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001), bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaqindianer 1992-1993, 1996 och 2000. Jag har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.
Mina intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion. Jag har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Jag ser ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Internationella konferenser:

• 2017,22-24 mars, Lund: A Conference on Buddhist Christian Dialogue,paper: “Mindfulness” – enrichment ofChristian lifestyle?

• 2015, 21 nov, Denver, American Anthropological Association, Chair och discussant på panelen The familiar and the strange of personhood: “The new animism” and the re”turn to things” panel 1 of 2.

• 2014, 3-7 dec, Washington, American Anthropological Association Annual Meeting. Paper: Constructing and performing the ritual art: Is this truly a ritual?
• 2013, 20-24 nov, Chicago, American Anthropological Association Annual Meeting. Paper: “Deep Inside a Huge Potential beckons”: Laymen Healing Practices in a Modern Context
• 2012 (Södertörn university), European Association for the Study of Religions, 23-26 aug. Organisatör av panel: Ritual, Performance and tradition. Paper Performing Tradition – the Birth of a Kekunit Ritual in a Canadian Mi’kmaq Reserve.
• 2011 (Köpenhamn), Religion and Wilderness. Inbjuden gäst, Paper: The Garden of Eden or the Devil’s Wilderness: Taming Nature, tilling the land, and settling the savages in New France.
• 2010 (New Orleans) American Anthropological Association Annual Meeting. Paper: The limit of my world is my body: unhappy marriages between humans and animals in Mi’kmaq folklore.
• 2010 (Toronto), XXth World Congress of the International Association for
the History of Religions. Paper: "I’m spiritual, not religious": On the appropriation of a new concept of spirituality.
• 2010 (Köpenhamn, Nordic Network for Amerindian Studies), Rethinking Shamanism: Perceptions of Body and Soul in multidimensional Environments. Paper: The limit of my world is my body: unhappy marriages between humans and animals in Mi’kmaq folklore.
• 2010 (Potsdam), Inbjuden forskare till internationellt projektsamarbete om Religion in Global Environmental and Climate Change: Sufferings, Values, Lifestyles.
• 2010 (Köpenhamn), International Conference on Amerindian Cosmologies: Getting Back to Matter
• 2009 (Philadelphia), American Anthropological Association Annual Meeting. Paper: Healing or dealing? Neospiritual therapies and coaching as individual meaning and social discipline in late modern Swedish society
• 2009 (Ersta Sköndal University College Stockholm, Sweden), The Social Dimension of Religion in Civil Society: A Comparative European Perspective. Paper: Welcome to ’inner-potential’ land! Neospiritual therapies and coaching as individual meaning and social discipline in late modern Swedish society.
• 2008, (Köpenhamn), International Conference on Amerindian Cosmologies: Identity and Power. Paper: Ritual as argument?
• 2008 (Heidelberg), Ritual Dynamics and the Science of Ritual. Paper: Using rites to reenchant secularized society: Is New Age becoming the contemporary public religion in Sweden?
• 2007 (Washington), American Anthropological Association Annual Meeting. Föredrag: Protecting the Earth?: Rappaport’s Vision of Rituals as Environmental Practices.
• 2007 (Södertörn), Internationell konferens vid Södertörn University College. Organisatör av panel: Ritual, Performance and Belonging, ”Religion on the borders”; Paper: Crossing Borders: Spiritualization and commodification of therapy in late modern Sweden.
• 2006 (Göteborg), Keynote speaker at the Second Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year: The Ritual Year and Ritual Diversity in Gothenburg, Sweden. Föredrag: Rites for Modern Man: New Ritual Practices in Sweden.
• 2006 (Gainesville, University of Florida), Inaugural Conference of the Society for the Study of Religion, Nature and Culture, 6-9 april. Paper: The Phenomenology of Place in Landscape Narratives.
• 2005 (Benediktbeuern, München), European Science Foundation – Environment, citizenship and religion, ECR, 3.12.2003, Integrated Project European Science Foundation. Paper: Deep ecology and new ritual practices.
• 2005 (Washington), American Anthropological Association Annual Meeting.
• 2002 (New Orleans), American Anthropological Association 101st Annual Meeting. Paper: Transforming the World through a Beaver Hunt – Mi’kmaq Narratives on Landscape.
• 2002 (Edinburgh), 9th International Conference on Hunting and Gathering Societies. Paper: White-washing the Mi'kmaq Indians – From Hunters and Gatherers to Modern Canadian Reserve Citizens.
• 2002 (Dublin), 23rd American Indian Workshop. Paper: The Kluskap stories among modern Canadian Mi’kmaq – readbacks or tradition?
• 2001 (Washington), American Anthropological Association 100th Annual Meeting. Paper: Being-in-the-field: Reflections on a Mi’kmaq Gekwinit Cereremony
• 2001 (Bordeaux), 22nd American Indian Workshop. Paper: Humans-Animals-Persons: A hunter cosmology among premodern Mi’kmaq Indians.
• 1999 (Lund), 20th American Indian Workshop. Paper: Kluskap – as local culture hero and global green warrior: Different narrative contexts among the Mi’kmaq Indians in the northeast of Canada.

Nordiska konferenser
• 2015-05-22, Stockholm, Chaos Symposium, Ritualer och ritualstudier i fokus, arrangör: Religionshistoriska föreningen. Föredrag: Förtrollande riter i det officiella rummet i dagens Sverige – hur designas den lyckade individen?
• 2015-04-18, Lund, Svenska Antropologkonferensens Årsmöte SANT. Föredrag: Deprimerad, stressad, oinspirerad på arbetet eller bara vanlig? Det är du som är problemet!
• 2014-05-23, Köpenhamn, Chaos Symposium, Religion och Natur, arrangör: Religionshisoriska föreningen. Föredrag: ”Mannen som gifte sig med en bäver: Ett olyckligt äktenskap?”
• 2014-05-08, Keynote talare i Jönköping: En kvalitativ lärarutbildning: Aktualiteter och erfarenhetsutbyten för svenska och finländska lärarutbildare, organisatör: Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen Kulturcentrum för Sverige och Finland, Högskolan i Jönköping och Helsingfors universitet. Föredrag: ”Coaching i skola och samhälle – ett kritiskt perspektiv”
• 2011-06-17 (Åbo universitet), Donner-Institutet – Post-secular Religious Practices. Paper: "Ordinary people are getting extraordinary results": New healing practices in contemporary Sweden.
• 2010 (Lunds universitet), Sveriges Antropologförbund (SANT) årskonferens. Paper: Webbshoppa efter Gud.
• 2009 (Södertörns högskola), Chaos-symposium. Paper: Engagerad forskning och “etic”-dilemmat.

Workshops

• 2022-02-10-11, Sigtuna, Inbjuden talare till möte om Heliga handlingar i en digitaliserad värld.Paper: ”I riternas värld: Var hittar vi det rituella språket?”

• 2021-10-21, Göteborgs universitet, Keynote: Workshop i ritualstudier, Paper: ”Doing the rite thing: tankar om ritualstudier”.

• 2013-10-10, Göteborgs universitet: ”Begreppsliggöranden av Mindfulness i svensk forskning”. Paper: Mindfulness som business.

• 2010, University of Cape Town: Contested Ecologies: The 2010-11 Sawyer Seminar Series.
• 2008 Linköpings Universitet, ”Identity and Pluralism”. Swedish-Malaysian research project Possibilities of Religious Pluralism finansierat av SIDA; Asian Links. Paper: Cultural Trauma, Therapy and Healing.
• 2007 Workshop i Yeochon, Korea, ”Religions, Ecology and Feminism in the Context of Integral study of life”. Paper: Saving the Environment with Rituals: The Implications of Rappaport’s Perspective, samt Rites, Ritualized Practices and the ”Religion of Health” in Late Modern Sweden.
• 2007, Inbjudan till Åbo universitet 4-6 nov för att föreläsa om nyandliga rörelser och praktiker samt ge kommenterar på doktoranders avhandlingsprojekt.
• 2005 Paris, École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, fransk/svenskt samarbete om interkulturell dialog. Paper: Praxis Dialogue: Catholic Rituals in Native American Contexts

Urval: forskningsinformation

• 2022 nr 2 Amelia,Intervju av Linda Newnham: ”När helandet blir ett helvete”.

• 2022-03-28Intervju i Australian Broadcasting Corporation i The national cultural andsocial issues radio program Life Matters om nya begravningsritualer

• 2021,27 dec Insider Inc (Business Insider) intervju med Singaporejournalist Matthew Loh om Large Group Awareness Training

• 2020,23 nov, Podcast Spotify. Sekter:Narcosatanicos https://open.spotify.com/show/2ZuQwAsKMYVln94wYKi6gk

• 2018 P1 7 jan God morgon världen (Reporter Moa Larsson):Om new age, nyandlighet och astrologi/sierskor

• 2015-09-22, Filosoficirkeln, Lund: Coaching och lekmannaterapi: Så designas den lyckade individen
• 2014-11-13”Skolcoaching” sänd i slutet av november, intervju av Maya Abdullah, P1 Utbildningsradion
• 2014-04-23 OBS P1: Om själen som handelsvara: med Kay Pollak, Maria Küchen, Daniel Ryden)
• 2014-01-26 Filosofiska rummet: Självkritiken som samhällsfenomen
• 2013-10-08, Göteborgs universitet, Religionsvetenskapliga föreningen. Paper: Är vi alla andliga - reservatslivet hos kanadensiska mi'kmaq
• 2013-05-22, Uppsala universitet och SLU, CSD – Centrum för hållbar utveckling, Meningsskapande processer och strategier för förändring, Föredrag: Liberalism och coachingfenomenet.
• 2013-02-27, Göteborgs universitet, Högre seminariet i litteraturvetenskap, idé och lärdomshistoria och religionsvetenskap- Föredrag: Är coaching den nya, moderna väckelsen?
• 2012-09-28, Bokmässan, Göteborg. Lunds universitets monter. Föredrag: Coaching och Lekmannaterapi – en modern väckelse?
• 2012-09-19. Lukasstiftelsen. Föredrag: Nyliberal kosmologi som inre potential och coacher.
• 2012-05-9, Centrum för miljö och utvecklingsstudier (CEMUS), Uppsala. Föreläsare på kursen Livsfilosofi och det moderna samhället: Nyliberal kosmologi som inre potential och coacher.
• 2012-05-10, Psykoterapimässan (Stockholm), inbjuden talare till panelen Coachande psykologer.
• 2012-03-23, HT-dagarna (Lunds universitet), föredrag: På spaning efter den inre potentialen
• 2010-05-08, Etnografiska Museet (Stockholm), föredrag: Jag är mi’kmaq och det jag gör är min kultur.
• 2010-05-06, Psykoterapimässan (Stockholm), föredrag: I coachingland - på spaning efter den inre potentialen: En granskning av coachningsvågen.
• 2010-03-11, Beteendevetenskapliga föreningens årsmöte, föredrag: Nyandlig terapi och Coachning som nya, egencertifierade och kommersialiserade verksamheter i det senmoderna, svenska samhället.
• 2008-12-12, Lärarnas Riksförbund (LR) – Exklusiv inbjudan till ett Rundabordssamtal (20 st deltagare) för att diskutera den nya lärarutbildningen.
• 2009-05-07, Stockholm, Etnografiska Museet: Mi’kmaqindianer.
• 2007, Riksdagen, (seminarium: ”Manipulativa rörelser – en väg till lycka eller fördärv”), föredrag om min forskning om nya rituella sammanhang, nyandlighet, självcertifiering och alternativa rörelsers integrering i offentlig verksamhet.
• 2007-06-22, Sveriges Radio P1: ”Människor och Tro.
• 2007, Växjö stiftsmöte, Kalmar, föredrag: Nyandlighet u.p.a.
• 2007-12-06, Lärarseniorer i Lund, föredrag: Nyandlighet som terapi och personalutveckling.
• 2007, Fakultetsföreläsning 2007 (Strimman) vid Linköpings universitet: Hitta ditt inre jag – svenskens nya religion.
• 2006, kommundag i Finspång, ”Trygghet – en kommunstrategisk fråga”, anordnad av Centrum för Kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, föredrag: Det ’Högre Självet’ – tryggare än Gud?
• 2006-03-23, Malmö, Johanneskyrkan, föredrag: Riter som läkning.
• 2005-10-06, Malmö, Johanneskyrkan, föredrag: Ritualernas betydelse.
• 2005, Lunds universitet, CTR:dagar, föredrag: Människa varför har Ni valt detta yrke? Ritualer för den moderna människan.
• 2004, Lunds universitet, CTR:dagar, föredrag: Rituell praktik som plattform för en ny identitet.
• 2003, Lunds universitet, CTR-dagar, föredrag: Moderna ritualer hos kanadensiska mi’kmaqindianer: tradition och förnyelse..
• 2002, Lund, Svenska Amerikanistsällskapet, heldagskonferens, ”Bland Svartrockar och Rödskinn”, föredrag: Handel och mission hos mi’kmaqindianer på 16-1700-talen.

Nätverk och medlemskap i akademiska sällskap
• Styrelsemedlem 2005-2012 i Svenska samfundet för religionshistorisk forskning (SSRF)
• Medlem i Nordic Network for Amerindian Studies.
• Medlem i SAR, The Society of Anthropology of Religion, American Anthropological Association.
• Medlem i NACS, Nordic Association for Canadian Studies.
• Medlem i The Society for the Study of Religion, Nature and Culture.

Mediaresponser – artiklar/intervjuer om min forskning:

• 2021, SDS 20dec, ”Hela vår tillvaro är präglad av olika ritualer” reporter Kerstin WemanThornell https://etidning.sydsvenskan.se/shared/article/hela-var-tillvaro-ar-praglad-av-olika-ritualer/bEgDy9p0

• 2021, Lundagård nr7, ”Sinnet fullt”, reporter Emma Henriksen

• 2021, Elle,mars: ”Ny hälsotrend: Helande ritualer”, reporter Sofia Edgren.

• 2020,23 nov, Podcast Spotify. Sekter:Narcosatanicos https://open.spotify.com/show/2ZuQwAsKMYVln94wYKi6gk

• 2020, 23 juni, P1 Kropp och själ: ”Döden mitt ibland oss”.

• 2020, 5 maj, P1 Kropp och själ: ”Behovet av rutiner”.

• 2019 ”Det är nog bara femmor” i Studietid 2019, reportage av Sara Berg, Felix Lidéri,Axel Wråkhufvud och Alexander Norrgrann: https://www.studietid.se/dernogbarafemmor

• RadioKronoberg 4 mars 2016: ”New age”

• 2016-02-18 DN: ”Det paranormala har blivit normalt” – intervju av Sofia Edgren

• 2015-06-01. Andlig thar blivit folkligt: Hårt kritiserade New Age-idéerna finns nu överallt.Andreas Utterström i Expressen 2015-06-01. s 25.

• 2014-11-25. New Agesom skolutveckling. Reporter MayaAbdullah i Skolministreriet, P1, Utbildningsradion P1.http://urplay.se/Produkter/183349-Skolministeriet-New-age-som-skolutveckling

• 2014-11-20. ÅsaErlandsson: Skolan – en ny arena för ny andlighet, i Kulturtidskrifter.se.http://kulturtidskrifter.se/2014/11/20/skolan-en-ny-arena-for-ny-andlighet/

• 2014, ”Personlig avveckling”, i Modern Psykologi maj 2014, artikel av Lotten Wiklund, s.36-45

• 2014-04-13, ”Andligt smörgåsbord eller kulturell Prozac – den nya tiden är här”, i DN, kultur
• 2014-03-03, ”Myten om självhjälp har ersatt religionen”, i Svenska Dagbladet, under strecket
• 2013-11-11, ”Coaching av lärare får hård kritik”, i SvD.
• 2013-03-12, ”Den nya väckelserörelsen”, i ETC 27 maj -13
• 2013-03-12, ”Mer sånt här tack! Skapa mening i livet med nya traditioner & ritualer”, i Tara, nr 4, s. 114-115.
• 2013-03-01, ”På jakt efter jaget”, Maria Küchen i OBS Kultur- och idédebatt P1, Radioessä
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5458695
• 2013-03-08, ”Dyrköpt hjälp för andligt hungriga”, av Maria Küchen i Kyrkans tidning, Opinion och debatt
• 2013-02-02, ”Terapibranschen en modern väckelse”, i Smålandsposten.
• 2012, jannr, ”Den farliga jakten på coaching”, debattinlägg av Astrid Boisen m.fl. http://chef.se/debattartikel-den-farliga-jakten-pa-coaching/
• 2012-01-11, ”Tania coachas i andlighet”, i P1, Människa och Tro. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=416
• 2012 ”Coaching som vår tids religion”, i Personal och Ledarskap nr 12, s. 28-29.
•2012-12-28 ”Riterna blir mer individuella”, i Dagens Nyheter, Insidan. s. 24
• 2012-11-30. ”Den gudomliga individualismen”, i Arbetaren.
http://arbetaren.se/artiklar/den-gudomliga-individualismen/
• 2012-11-16. ”Coaching som vår tids religion”. I Personal och ledarskap. http://www.personalledarskap.se/nyheter/coachning-som-var-tids-religion/33057.pl
• 2012-11-23. ”Chef granskar talabranschen”. http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/chef-granskar-talarbranschen-olof-rohlander-coach-talare-forelasare/. I Chef.
• 2012-10-03. ”Coaching vår tids väckelserörelse”. I Sändaren, Nr. 40 3 okt, årgång 21.
• 2012-09-13. ”Vem som helst kan kalla sig coach”, i Vestmanlands Läns Tidning, s. 4.
• 2012-08-31. ”Välkommen till Vinnarkyrkan”, i Amos Magasin.
• 2012-08- 21. ”Frälst av coaching?”, i Du och Jobbet.
• 2012-06-15. Recension av min bok Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?: ”Coaching – den nya religionen?”, i Dagen.
• 2012-06-14. ”Andlighet förklädd till terapi”, i Kyrkpressen, nr 24, s. 8-9.
•2012-05-28. Recension av min bok Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?: ”Kritisk granskning av coacherna”, av Gert Lundstedt i TCO-tidningen
• 2012-05-23. Recension av min bok Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?:
”Fräls oss ifrån coacherna” av Fredrik Kullberg, ICA-kuriren.
• 2012-05-18. Recension av min bok Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?:”En för en”, av Maria Küchen i Sydsvenska Dagbladet.
• 2012-05-06. ”På jakt efter den inre potentialen”, i Kunskapskanalen
http://urplay.se/170067
• 2012-05-03. ”Coaching som religion?”, i Sveriges Radio P4 Kalmar. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3762
• 2012-04-14. ”Snart är alla sin egen coach”, i Helsingborgs Dagblad.
• 2012-04-16. ”Färdig coach på nio dagar”, i ETC Örebro, Din alternativa Tidning.
• 2011, december. ”Inre potential – på gott och ont” samt ”Psykologi für alle”, i Kupé.
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=7543stmz&gInitPage=44
• 2011, september. Jakten på lyckan – har vi fått en överdos?, i Cosmopolitan s. 70-71.
• 2011-09-14. Sydnytt, medverkande i TV-reportage om utbildningsföretaget Human Dynamics
http://svtplay.se/v/2533265/sydnytt/kritiserad_utbildning_fortsatter
• 2011-04-24/25, Aftonbladet Söndag, (Söndag granskar ”Hitta dig själv-kurserna”): Forskaren om självutvecklingsbranschen: ”De tjänar pengar men behöver inte ta ansvar”.
• 2011-02-21, TV4, Nyheterna, intervju, granskning av jobbcoacher.
• Pedagogiska magasinet 2010-09-15, Vetenskap eller Kvacksalveri? www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2010/09/15/vetenskap-eller-kvacksalveri
• Chef & Ledarskap: Tidningen för professionella skolledare nr. 1 2010, ”Coachen – din väg till framgång?”
• Östgöta Correspondenten 14 nov 2009, ” Forskare varnade tidigt för coacherna”.
• Aftonbladet 7 nov 2009, ”Här avslöjas miljardfiaskot”.
• 2009-06-12, SvT, Aktuellt, inslag om KBT-terapi och självcertifierade terapeuter
• Aftonbladet den 10 juli 2007 (Anna Ekelunds kolumn): ”Coachens triumfkort – utlovade resultat”.
• Byggnadsarbetaren 2009, nr 6. 30 april, s. 17ff., ”Coachfällan”.
• Ljusnan 5 maj 2009: ”Skillnad på terapi och coachning”.
• Extra Östergötland, 23 jan 2008: ”Myndigheter betalar dyrt för new age – Nyandligheten tar plats på ditt jobb.”
• Arbetaren 14-15/2007: ”Lukrativa flummerier”.
• Impuls, nr 4 2007 (Studieförbundet Vuxenskolan): ”Sorgarbete – en bra affär”.
• Norra Västerbotten, 5 maj 2007: ”Stor marknad för andlig tröst”.
• MFF Support: nr. tolv: ”Är fotbollsmatchen en rit?” nr. 4, utgåva 54, 2007

Större forskningsstipendier
2009, Åke Hultkrantz stipendium för forskning om cirkumpolära och nordamerikanska ursprungsbefolkningar

Anne-Christine Hornborg

Professor emerita

  • Affilierad Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anne-christine.hornborgctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09