Person

Anne-Christine Hornborg

Professor emerita

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anne-christine.hornborgctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor emerita i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier. Min avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001), bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaqindianer 1992-1993, 1996 och 2000. Jag har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.
Mina intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion. Jag har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Jag ser ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är professor emerita i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier. Min avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001), bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaq i Nova Scotia 1992-1993, 1996 och 2000. Jag har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.
Mina intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion. Jag har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Jag ser ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken.

Böcker (7 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (30 st)

Bokkapitel (23 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Tidningsartiklar (10 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Internationella konferenser:

• 2017,22-24 mars, Lund: A Conference on Buddhist Christian Dialogue,paper: “Mindfulness” – enrichment ofChristian lifestyle?

• 2015, 21 nov, Denver, American Anthropological Association, Chair och discussant på panelen The familiar and the strange of personhood: “The new animism” and the re”turn to things” panel 1 of 2.

• 2014, 3-7 dec, Washington, American Anthropological Association Annual Meeting. Paper: Constructing and performing the ritual art: Is this truly a ritual?
• 2013, 20-24 nov, Chicago, American Anthropological Association Annual Meeting. Paper: “Deep Inside a Huge Potential beckons”: Laymen Healing Practices in a Modern Context
• 2012 (Södertörn university), European Association for the Study of Religions, 23-26 aug. Organisatör av panel: Ritual, Performance and tradition. Paper Performing Tradition – the Birth of a Kekunit Ritual in a Canadian Mi’kmaq Reserve.
• 2011 (Köpenhamn), Religion and Wilderness. Inbjuden gäst, Paper: The Garden of Eden or the Devil’s Wilderness: Taming Nature, tilling the land, and settling the savages in New France.
• 2010 (New Orleans) American Anthropological Association Annual Meeting. Paper: The limit of my world is my body: unhappy marriages between humans and animals in Mi’kmaq folklore.
• 2010 (Toronto), XXth World Congress of the International Association for
the History of Religions. Paper: "I’m spiritual, not religious": On the appropriation of a new concept of spirituality.
• 2010 (Köpenhamn, Nordic Network for Amerindian Studies), Rethinking Shamanism: Perceptions of Body and Soul in multidimensional Environments. Paper: The limit of my world is my body: unhappy marriages between humans and animals in Mi’kmaq folklore.
• 2010 (Potsdam), Inbjuden forskare till internationellt projektsamarbete om Religion in Global Environmental and Climate Change: Sufferings, Values, Lifestyles.
• 2010 (Köpenhamn), International Conference on Amerindian Cosmologies: Getting Back to Matter
• 2009 (Philadelphia), American Anthropological Association Annual Meeting. Paper: Healing or dealing? Neospiritual therapies and coaching as individual meaning and social discipline in late modern Swedish society
• 2009 (Ersta Sköndal University College Stockholm, Sweden), The Social Dimension of Religion in Civil Society: A Comparative European Perspective. Paper: Welcome to ’inner-potential’ land! Neospiritual therapies and coaching as individual meaning and social discipline in late modern Swedish society.
• 2008, (Köpenhamn), International Conference on Amerindian Cosmologies: Identity and Power. Paper: Ritual as argument?
• 2008 (Heidelberg), Ritual Dynamics and the Science of Ritual. Paper: Using rites to reenchant secularized society: Is New Age becoming the contemporary public religion in Sweden?
• 2007 (Washington), American Anthropological Association Annual Meeting. Föredrag: Protecting the Earth?: Rappaport’s Vision of Rituals as Environmental Practices.
• 2007 (Södertörn), Internationell konferens vid Södertörn University College. Organisatör av panel: Ritual, Performance and Belonging, ”Religion on the borders”; Paper: Crossing Borders: Spiritualization and commodification of therapy in late modern Sweden.
• 2006 (Göteborg), Keynote speaker at the Second Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year: The Ritual Year and Ritual Diversity in Gothenburg, Sweden. Föredrag: Rites for Modern Man: New Ritual Practices in Sweden.
• 2006 (Gainesville, University of Florida), Inaugural Conference of the Society for the Study of Religion, Nature and Culture, 6-9 april. Paper: The Phenomenology of Place in Landscape Narratives.
• 2005 (Benediktbeuern, München), European Science Foundation – Environment, citizenship and religion, ECR, 3.12.2003, Integrated Project European Science Foundation. Paper: Deep ecology and new ritual practices.
• 2005 (Washington), American Anthropological Association Annual Meeting.
• 2002 (New Orleans), American Anthropological Association 101st Annual Meeting. Paper: Transforming the World through a Beaver Hunt – Mi’kmaq Narratives on Landscape.
• 2002 (Edinburgh), 9th International Conference on Hunting and Gathering Societies. Paper: White-washing the Mi'kmaq Indians – From Hunters and Gatherers to Modern Canadian Reserve Citizens.
• 2002 (Dublin), 23rd American Indian Workshop. Paper: The Kluskap stories among modern Canadian Mi’kmaq – readbacks or tradition?
• 2001 (Washington), American Anthropological Association 100th Annual Meeting. Paper: Being-in-the-field: Reflections on a Mi’kmaq Gekwinit Cereremony
• 2001 (Bordeaux), 22nd American Indian Workshop. Paper: Humans-Animals-Persons: A hunter cosmology among premodern Mi’kmaq Indians.
• 1999 (Lund), 20th American Indian Workshop. Paper: Kluskap – as local culture hero and global green warrior: Different narrative contexts among the Mi’kmaq Indians in the northeast of Canada.

Nordiska konferenser
• 2015-05-22, Stockholm, Chaos Symposium, Ritualer och ritualstudier i fokus, arrangör: Religionshistoriska föreningen. Föredrag: Förtrollande riter i det officiella rummet i dagens Sverige – hur designas den lyckade individen?
• 2015-04-18, Lund, Svenska Antropologkonferensens Årsmöte SANT. Föredrag: Deprimerad, stressad, oinspirerad på arbetet eller bara vanlig? Det är du som är problemet!
• 2014-05-23, Köpenhamn, Chaos Symposium, Religion och Natur, arrangör: Religionshisoriska föreningen. Föredrag: ”Mannen som gifte sig med en bäver: Ett olyckligt äktenskap?”
• 2014-05-08, Keynote talare i Jönköping: En kvalitativ lärarutbildning: Aktualiteter och erfarenhetsutbyten för svenska och finländska lärarutbildare, organisatör: Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen Kulturcentrum för Sverige och Finland, Högskolan i Jönköping och Helsingfors universitet. Föredrag: ”Coaching i skola och samhälle – ett kritiskt perspektiv”
• 2011-06-17 (Åbo universitet), Donner-Institutet – Post-secular Religious Practices. Paper: "Ordinary people are getting extraordinary results": New healing practices in contemporary Sweden.
• 2010 (Lunds universitet), Sveriges Antropologförbund (SANT) årskonferens. Paper: Webbshoppa efter Gud.
• 2009 (Södertörns högskola), Chaos-symposium. Paper: Engagerad forskning och “etic”-dilemmat.

Workshops

• 2021-10-21, Göteborgs universitet, Keynote: Workshop i ritualstudier, Paper: ”Doingthe rite thing: tankar om ritualstudier”.

• 2013-10-10, Göteborgs universitet: ”Begreppsliggöranden av Mindfulness i svensk forskning”. Paper: Mindfulness som business.

• 2010, University of Cape Town: Contested Ecologies: The 2010-11 Sawyer Seminar Series.
• 2008 Linköpings Universitet, ”Identity and Pluralism”. Swedish-Malaysian research project Possibilities of Religious Pluralism finansierat av SIDA; Asian Links. Paper: Cultural Trauma, Therapy and Healing.
• 2007 Workshop i Yeochon, Korea, ”Religions, Ecology and Feminism in the Context of Integral study of life”. Paper: Saving the Environment with Rituals: The Implications of Rappaport’s Perspective, samt Rites, Ritualized Practices and the ”Religion of Health” in Late Modern Sweden.
• 2007, Inbjudan till Åbo universitet 4-6 nov för att föreläsa om nyandliga rörelser och praktiker samt ge kommenterar på doktoranders avhandlingsprojekt.
• 2005 Paris, École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, fransk/svenskt samarbete om interkulturell dialog. Paper: Praxis Dialogue: Catholic Rituals in Native American Contexts

Urval: forskningsinformation

• 2020,23 nov, Podcast Spotify. Sekter:Narcosatanicos https://open.spotify.com/show/2ZuQwAsKMYVln94wYKi6gk

• 2018 P1 7 jan God morgon världen (Reporter Moa Larsson):Om new age, nyandlighet och astrologi/sierskor

• 2015-09-22, Filosoficirkeln, Lund: Coaching och lekmannaterapi: Så designas den lyckade individen
• 2014-11-13”Skolcoaching” sänd i slutet av november, intervju av Maya Abdullah, P1 Utbildningsradion
• 2014-04-23 OBS P1: Om själen som handelsvara: med Kay Pollak, Maria Küchen, Daniel Ryden)
• 2014-01-26 Filosofiska rummet: Självkritiken som samhällsfenomen
• 2013-10-08, Göteborgs universitet, Religionsvetenskapliga föreningen. Paper: Är vi alla andliga - reservatslivet hos kanadensiska mi'kmaq
• 2013-05-22, Uppsala universitet och SLU, CSD – Centrum för hållbar utveckling, Meningsskapande processer och strategier för förändring, Föredrag: Liberalism och coachingfenomenet.
• 2013-02-27, Göteborgs universitet, Högre seminariet i litteraturvetenskap, idé och lärdomshistoria och religionsvetenskap- Föredrag: Är coaching den nya, moderna väckelsen?
• 2012-09-28, Bokmässan, Göteborg. Lunds universitets monter. Föredrag: Coaching och Lekmannaterapi – en modern väckelse?
• 2012-09-19. Lukasstiftelsen. Föredrag: Nyliberal kosmologi som inre potential och coacher.
• 2012-05-9, Centrum för miljö och utvecklingsstudier (CEMUS), Uppsala. Föreläsare på kursen Livsfilosofi och det moderna samhället: Nyliberal kosmologi som inre potential och coacher.
• 2012-05-10, Psykoterapimässan (Stockholm), inbjuden talare till panelen Coachande psykologer.
• 2012-03-23, HT-dagarna (Lunds universitet), föredrag: På spaning efter den inre potentialen
• 2010-05-08, Etnografiska Museet (Stockholm), föredrag: Jag är mi’kmaq och det jag gör är min kultur.
• 2010-05-06, Psykoterapimässan (Stockholm), föredrag: I coachingland - på spaning efter den inre potentialen: En granskning av coachningsvågen.
• 2010-03-11, Beteendevetenskapliga föreningens årsmöte, föredrag: Nyandlig terapi och Coachning som nya, egencertifierade och kommersialiserade verksamheter i det senmoderna, svenska samhället.
• 2008-12-12, Lärarnas Riksförbund (LR) – Exklusiv inbjudan till ett Rundabordssamtal (20 st deltagare) för att diskutera den nya lärarutbildningen.
• 2009-05-07, Stockholm, Etnografiska Museet: Mi’kmaqindianer.
• 2007, Riksdagen, (seminarium: ”Manipulativa rörelser – en väg till lycka eller fördärv”), föredrag om min forskning om nya rituella sammanhang, nyandlighet, självcertifiering och alternativa rörelsers integrering i offentlig verksamhet.
• 2007-06-22, Sveriges Radio P1: ”Människor och Tro.
• 2007, Växjö stiftsmöte, Kalmar, föredrag: Nyandlighet u.p.a.
• 2007-12-06, Lärarseniorer i Lund, föredrag: Nyandlighet som terapi och personalutveckling.
• 2007, Fakultetsföreläsning 2007 (Strimman) vid Linköpings universitet: Hitta ditt inre jag – svenskens nya religion.
• 2006, kommundag i Finspång, ”Trygghet – en kommunstrategisk fråga”, anordnad av Centrum för Kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, föredrag: Det ’Högre Självet’ – tryggare än Gud?
• 2006-03-23, Malmö, Johanneskyrkan, föredrag: Riter som läkning.
• 2005-10-06, Malmö, Johanneskyrkan, föredrag: Ritualernas betydelse.
• 2005, Lunds universitet, CTR:dagar, föredrag: Människa varför har Ni valt detta yrke? Ritualer för den moderna människan.
• 2004, Lunds universitet, CTR:dagar, föredrag: Rituell praktik som plattform för en ny identitet.
• 2003, Lunds universitet, CTR-dagar, föredrag: Moderna ritualer hos kanadensiska mi’kmaqindianer: tradition och förnyelse..
• 2002, Lund, Svenska Amerikanistsällskapet, heldagskonferens, ”Bland Svartrockar och Rödskinn”, föredrag: Handel och mission hos mi’kmaqindianer på 16-1700-talen.

Nätverk och medlemskap i akademiska sällskap
• Styrelsemedlem 2005-2012 i Svenska samfundet för religionshistorisk forskning (SSRF)
• Medlem i Nordic Network for Amerindian Studies.
• Medlem i SAR, The Society of Anthropology of Religion, American Anthropological Association.
• Medlem i NACS, Nordic Association for Canadian Studies.
• Medlem i The Society for the Study of Religion, Nature and Culture.

Mediaresponser – artiklar/intervjuer om min forskning:

• 2020,23 nov, Podcast Spotify. Sekter:Narcosatanicos https://open.spotify.com/show/2ZuQwAsKMYVln94wYKi6gk

• 2020, 23 juni, P1 Kropp och själ: ”Döden mitt ibland oss”.

• 2020, 5 maj, P1 Kropp och själ: ”Behovet av rutiner”.

• 2019 ”Det är nog bara femmor” i Studietid 2019, reportage av Sara Berg, Felix Lidéri,Axel Wråkhufvud och Alexander Norrgrann: https://www.studietid.se/dernogbarafemmor

• RadioKronoberg 4 mars 2016: ”New age”

• 2016-02-18 DN: ”Det paranormala har blivit normalt” – intervju av Sofia Edgren

• 2015-06-01. Andlig thar blivit folkligt: Hårt kritiserade New Age-idéerna finns nu överallt.Andreas Utterström i Expressen 2015-06-01. s 25.

• 2014-11-25. New Agesom skolutveckling. Reporter MayaAbdullah i Skolministreriet, P1, Utbildningsradion P1.http://urplay.se/Produkter/183349-Skolministeriet-New-age-som-skolutveckling

• 2014-11-20. ÅsaErlandsson: Skolan – en ny arena för ny andlighet, i Kulturtidskrifter.se.http://kulturtidskrifter.se/2014/11/20/skolan-en-ny-arena-for-ny-andlighet/

• 2014, ”Personlig avveckling”, i Modern Psykologi maj 2014, artikel av Lotten Wiklund, s.36-45

• 2014-04-13, ”Andligt smörgåsbord eller kulturell Prozac – den nya tiden är här”, i DN, kultur
• 2014-03-03, ”Myten om självhjälp har ersatt religionen”, i Svenska Dagbladet, under strecket
• 2013-11-11, ”Coaching av lärare får hård kritik”, i SvD.
• 2013-03-12, ”Den nya väckelserörelsen”, i ETC 27 maj -13
• 2013-03-12, ”Mer sånt här tack! Skapa mening i livet med nya traditioner & ritualer”, i Tara, nr 4, s. 114-115.
• 2013-03-01, ”På jakt efter jaget”, Maria Küchen i OBS Kultur- och idédebatt P1, Radioessä
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5458695
• 2013-03-08, ”Dyrköpt hjälp för andligt hungriga”, av Maria Küchen i Kyrkans tidning, Opinion och debatt
• 2013-02-02, ”Terapibranschen en modern väckelse”, i Smålandsposten.
• 2012, jannr, ”Den farliga jakten på coaching”, debattinlägg av Astrid Boisen m.fl. http://chef.se/debattartikel-den-farliga-jakten-pa-coaching/
• 2012-01-11, ”Tania coachas i andlighet”, i P1, Människa och Tro. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=416
• 2012 ”Coaching som vår tids religion”, i Personal och Ledarskap nr 12, s. 28-29.
•2012-12-28 ”Riterna blir mer individuella”, i Dagens Nyheter, Insidan. s. 24
• 2012-11-30. ”Den gudomliga individualismen”, i Arbetaren.
http://arbetaren.se/artiklar/den-gudomliga-individualismen/
• 2012-11-16. ”Coaching som vår tids religion”. I Personal och ledarskap. http://www.personalledarskap.se/nyheter/coachning-som-var-tids-religion/33057.pl
• 2012-11-23. ”Chef granskar talabranschen”. http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/chef-granskar-talarbranschen-olof-rohlander-coach-talare-forelasare/. I Chef.
• 2012-10-03. ”Coaching vår tids väckelserörelse”. I Sändaren, Nr. 40 3 okt, årgång 21.
• 2012-09-13. ”Vem som helst kan kalla sig coach”, i Vestmanlands Läns Tidning, s. 4.
• 2012-08-31. ”Välkommen till Vinnarkyrkan”, i Amos Magasin.
• 2012-08- 21. ”Frälst av coaching?”, i Du och Jobbet.
• 2012-06-15. Recension av min bok Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?: ”Coaching – den nya religionen?”, i Dagen.
• 2012-06-14. ”Andlighet förklädd till terapi”, i Kyrkpressen, nr 24, s. 8-9.
•2012-05-28. Recension av min bok Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?: ”Kritisk granskning av coacherna”, av Gert Lundstedt i TCO-tidningen
• 2012-05-23. Recension av min bok Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?:
”Fräls oss ifrån coacherna” av Fredrik Kullberg, ICA-kuriren.
• 2012-05-18. Recension av min bok Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?:”En för en”, av Maria Küchen i Sydsvenska Dagbladet.
• 2012-05-06. ”På jakt efter den inre potentialen”, i Kunskapskanalen
http://urplay.se/170067
• 2012-05-03. ”Coaching som religion?”, i Sveriges Radio P4 Kalmar. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3762
• 2012-04-14. ”Snart är alla sin egen coach”, i Helsingborgs Dagblad.
• 2012-04-16. ”Färdig coach på nio dagar”, i ETC Örebro, Din alternativa Tidning.
• 2011, december. ”Inre potential – på gott och ont” samt ”Psykologi für alle”, i Kupé.
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=7543stmz&gInitPage=44
• 2011, september. Jakten på lyckan – har vi fått en överdos?, i Cosmopolitan s. 70-71.
• 2011-09-14. Sydnytt, medverkande i TV-reportage om utbildningsföretaget Human Dynamics
http://svtplay.se/v/2533265/sydnytt/kritiserad_utbildning_fortsatter
• 2011-04-24/25, Aftonbladet Söndag, (Söndag granskar ”Hitta dig själv-kurserna”): Forskaren om självutvecklingsbranschen: ”De tjänar pengar men behöver inte ta ansvar”.
• 2011-02-21, TV4, Nyheterna, intervju, granskning av jobbcoacher.
• Pedagogiska magasinet 2010-09-15, Vetenskap eller Kvacksalveri? www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2010/09/15/vetenskap-eller-kvacksalveri
• Chef & Ledarskap: Tidningen för professionella skolledare nr. 1 2010, ”Coachen – din väg till framgång?”
• Östgöta Correspondenten 14 nov 2009, ” Forskare varnade tidigt för coacherna”.
• Aftonbladet 7 nov 2009, ”Här avslöjas miljardfiaskot”.
• 2009-06-12, SvT, Aktuellt, inslag om KBT-terapi och självcertifierade terapeuter
• Aftonbladet den 10 juli 2007 (Anna Ekelunds kolumn): ”Coachens triumfkort – utlovade resultat”.
• Byggnadsarbetaren 2009, nr 6. 30 april, s. 17ff., ”Coachfällan”.
• Ljusnan 5 maj 2009: ”Skillnad på terapi och coachning”.
• Extra Östergötland, 23 jan 2008: ”Myndigheter betalar dyrt för new age – Nyandligheten tar plats på ditt jobb.”
• Arbetaren 14-15/2007: ”Lukrativa flummerier”.
• Impuls, nr 4 2007 (Studieförbundet Vuxenskolan): ”Sorgarbete – en bra affär”.
• Norra Västerbotten, 5 maj 2007: ”Stor marknad för andlig tröst”.
• MFF Support: nr. tolv: ”Är fotbollsmatchen en rit?” nr. 4, utgåva 54, 2007

Större forskningsstipendier
2009, Åke Hultkrantz stipendium för forskning om cirkumpolära och nordamerikanska ursprungsbefolkningar

Anne-Christine Hornborg

Professor emerita

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anne-christine.hornborgctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09