Person

johan.nilssonctr.luse | 2022-11-30
Johan Nilsson

Forskare

  • Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.nilssonctr.luse

Rum LUX:B330

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Johan Nilsson är postdoktor i religionshistoria vid Lunds Universitet. Han intresserar sig för esoterism och nya religiösa rörelser verksamma under 1800- och i nutid. I sin forskning och undervisning berör han särskilt frågor som rör dessa rörelsers inverkan på och samspel med det omgivande samhället, t ex vad gäller deras kulturella påverkan och politiska engagemang. För närvarande arbetar han med ett forskningsprojekt om teosofi och buddhism i svensk dagspress.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Johan Nilsson

Forskare

  • Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.nilssonctr.luse

Rum LUX:B330

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09