Person

David Davage

Docent

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.davagectr.luse

Mobil 070–497 92 00

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (5 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (12 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (10 st)

David Davage

Docent

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.davagectr.luse

Mobil 070–497 92 00

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30