Person

paul.linjamaactr.luse | 2022-01-01
Paul Linjamaa

Forskare, docent

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 66

Rum LUX:B123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är religionshistoriker med fokus på antikens religiösa värld och dess receptionshistoria. Mitt specialområde är tidig kristendom, särskilt gnosticismen och dess moderna samt antika framställning. Jag intresserar mig för frågor som rör dynamiken mellan vad som uppfattas som heresi kontra renlärighet såväl som bredare frågor om religionens plats i samhället.

För närvarande arbetar jag med en bok om tidigkristna skrivarvanor och frågan om vem eller vilka som läste Nag Hammadi-texterna och på vilket sätt de gjorde det. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och avslutas under år 2022.

Jag undervisar i religionshistoria på grund- såväl som avancerad nivå.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (9 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Undervisning

Paul Linjamaa

Forskare, docent

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 66

Rum LUX:B123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09