Person

paul.linjamaactr.luse | 2024-01-18
Paul Linjamaa

Biträdande universitetslektor, docent

  • Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 076–289 31 14

Rum LUX:B123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är religionshistoriker med fokus på antikens religiösa värld och dess receptionshistoria. Mitt specialområde är tidig kristendom, särskilt gnosticismen och dess moderna samt antika framställning. Jag intresserar mig för frågor som rör dynamiken mellan vad som uppfattas som heresi kontra renlärighet såväl som bredare frågor om religionens plats i samhället.

För närvarande utvecklar jag ett projekt som utforskar gnosticismens svenska receptionshistoria. Projektet som stöds av Vitterhetsakademien är en tvärvetenskaplig studies som ämnar utforska gnosticismens betydelse för svensk kulturhistoria i bredare bemärkelse 1700–1950.

Jag avslutade nyligen ett treårigt projekt finansieras av Vetenskapsrådet om tidigkristna skrivarvanor. Resultaten publiceras i den kommande boken "The Nag Hammadi Codices and their Ancient Readers: Textual Materiality and Reading Practice" (Cambridge Univ. Press).

Jag undervisar i religionshistoria på grund- såväl som avancerad nivå.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sekreterare i Vetenskapssocieteten i Lund

Paul Linjamaa

Biträdande universitetslektor, docent

  • Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 076–289 31 14

Rum LUX:B123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09