lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är religionshistoriker med fokus på senantiken. Mitt specialområde är tidig kristendom och särskilt gnosticism, men jag intresserar mig även för receptionen av gnosticism under 1800-1900-talen. Jag har arbetat med textfyndet som kallas Nag Hammadi-samlingen, ett femtiotal texter och fragmenten från de första århundradena, bevarade på det fornegyptiska språket koptiska.

Jag undervisar bland annat på grundkursen i religionshistoria, på delkursen "Antikens och forntidens religiösa liv" (7,5hp), och SAS-kursen "Paganism revived" (7,5hp).

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsområde omfattar främst antik kristendom, speciellt de kristna "gnostiska" yttringarna i samspel med senantikens filosofiska och religiösa värld. Jag arbetar mer än gärna utifrån ett religionshistoriskt och komparativt perspektiv. Jag är även intresserad av receptionshistoria och arbetar för närvarande på ett två-årigt postdoktoralt projekt som undersöker receptionen av den gnostiska texten Pistis Sophia i 1800-1900-talens teologiska och esoteriska miljöer.

Min avhandling undersökte tidigare outforskade teologiska och filosofiska aspekter av den valentinianska texten Den tredelade traktaten. Huvudsyftet var att skildra hur antik kristen determinism kunde fungera och användas för att underbygga etik. Tidigare studier i tidigkristen etik har avskrivit skildringar av kristen determinism som antingen ”gnostisk” och därför inte seriös eller, i ljuset av det nya paradigmskiftet inom gnosticismstudier som vederlägger dikotomin kristen-gnostiker, som en falsk konstruktion uppdiktad av polemiska kyrkofäder. Min avhandling erbjuder på detta sätt tidigare outforskade perspektiv i studiet av tidigkristen etik.

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (4 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Paul Linjamaa

Forskare
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 57

Rum LUX:B125

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30