Person

johan.grevstigctr.luse | 2018-04-06
Johan Grevstig

Studievägledare, arkivhanterare, webbansvarig

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.grevstigctr.luse

Telefon 046–222 90 46

Rum LUX:B116

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Studievägledning, LADOK-rapportering avancerad nivå, information och marknadsföring.

Johan Grevstig

Studievägledare, arkivhanterare, webbansvarig

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.grevstigctr.luse

Telefon 046–222 90 46

Rum LUX:B116

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09