Person

Walter Übelacker

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post walter.ubelackerctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Jag har bedrivit mina grundläggande teologiska studier i Tyskland och Amerika. Efter antagning till forskarutbildning kompletterade jag med en svensk TK, FK, TLic innan jag disputerade 1989.
Bredvid forskarstudier och undervisning i Nya testamentets exegetik sedan 1970 har jag under en hel del år varit studievägledare för såväl grund- som forskarstudenter. Efter disputationen fick jag en forskarassistenttjänst på fyra år. Fr o m 1993 hade jag administrativa uppdrag som studierektor (1993-1997), prefekt (1997-2001) och föreståndare för avdelningen för Bibelvetenskap (2003-2006). Under en tid var jag även ordf. i datorkommittén. Fr o m 1997 var jag huvudansvarig för ett av HSFR finansierad forskningsprojekt med titeln "Tidiga kristna brev i ljuset av antik retorik och epistolografi" (inkl. en internationell konferens i Lund 2000) och utgivningen av konferensvolymen.
Jag har handlett två doktorander fram till disputation.
F. n. skriver jag på en kommentar till Hebreerbrevet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Walter Übelacker

Docent

  • Affilierade
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post walter.ubelackerctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3 - Hus B

Postadress
Box 192

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09