lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har bedrivit mina grundläggande teologiska studier i Tyskland och Amerika. Efter antagning till forskarutbildning kompletterade jag med en svensk TK, FK, TLic innan jag disputerade 1989.
Bredvid forskarstudier och undervisning i Nya testamentets exegetik sedan 1970 har jag under en hel del år varit studievägledare för såväl grund- som forskarstudenter. Efter disputationen fick jag en forskarassistenttjänst på fyra år. Fr o m 1993 hade jag administrativa uppdrag som studierektor (1993-1997), prefekt (1997-2001) och föreståndare för avdelningen för Bibelvetenskap (2003-2006). Under en tid var jag även ordf. i datorkommittén. Fr o m 1997 var jag huvudansvarig för ett av HSFR finansierad forskningsprojekt med titeln "Tidiga kristna brev i ljuset av antik retorik och epistolografi" (inkl. en internationell konferens i Lund 2000) och utgivningen av konferensvolymen.
Jag har handlett två doktorander fram till disputation.
F. n. skriver jag på en kommentar till Hebreerbrevet.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Walter Übelacker

Docent
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post walter.ubelackerctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30