Person

britt.dahlmanctr.luse | 2020-09-06
Britt Dahlman

Forskare

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post britt.dahlmanctr.luse

Telefon 046–222 90 61

Rum LUX:B410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i (klassisk) grekiska vid Lunds universitet 2007. För närvarande är jag anställd som forskare i projektet “Kulturell evolution av texter”. Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier och utgivning av grekiska samlingar av Apophthegmata Patrum och andra monastiska texter, inklusive digital utgivning och kodning av handskrifter för en relationell databas. Jag har deltagit i tvärvetenskapliga projekt: “Det tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealet” (2009-2015) och “Vishet och bildning. Receptionen av monastiska tänkespråk i europeisk kultur: vetenskaplig samverkan på en digital plattform” (2016-2019). Jag undervisar på kurser i tidig kristendom, digitala verktyg och textkritik. Bland övriga uppdrag kan nämnas att jag leder översättningsseminarier för Johannesakademin, är styrelseledamot och vice preses för sällskapet Collegium Patristicum Lundense samt medlem i redaktionen för tidskriften Patristica Nordica Annuaria.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier och utgivning av grekiska monastiska texter från den tidiga kristenheten, särskilt samlingar av Apophthegmata Patrum (Ökenfädernas tänkespråk). Ett särskilt intresse rör frågor om författarskap och språk, liksom ”flytande” texter, redaktionella ändringar och översättningsfrågor. Jag har även intresserat mig för användningen av digitala verktyg för utgivning och länkning av texter inom flerspråkliga traditioner. För närvarande arbetar jag även med digital utgivning och kodning av medeltida grekiska manuskript för en relationell databas över Apophthegmata Patrum och andra monastiska texter: Apophthegmata Patrum DataBase (APDB) med dess digitala plattform Monastica.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (16 st)

Recensioner (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Britt Dahlman

Forskare

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post britt.dahlmanctr.luse

Telefon 046–222 90 61

Rum LUX:B410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09