Person

britt.dahlmanctr.luse | 2024-04-07
Britt Dahlman

Forskare

 • Tvärv. Klassisk grekiska
 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post britt.dahlmanctr.luse

Telefon 046–222 90 61

Rum LUX:B410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i (klassisk) grekiska vid Lunds universitet 2007. För närvarande är jag anställd som forskare i två projekt: ”Kunskap, magi och hästläkekonst i senantiken” och ”Auktoritet, samhälle och individuell frihet – det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal”. Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier och utgivning av grekiska antika och medeltida texter, särskilt samlingar av Apophthegmata Patrum och andra monastiska texter, men även hippiatrisk litteratur. Ett annat forskningsintresse är digital utgivning och kodning av handskrifter. Jag är medredaktör för tre relationella databaser: APDB (the Apophthegmata Patrum DataBase), Monastica (en digital variant av APDB) samt HIPPO (en databas för antika hippiatriska texter) med dess digitala plattform Hippiatrica.

Jag undervisar på kurser i tidig kristendom, digitala verktyg och textkritik. Bland övriga uppdrag kan nämnas att jag leder översättningsseminarier för Johannesakademin.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Vice preses för Collegium Patristicum Lundense
 • Medlem i Johannesakademins Forskarkollegium
 • Medredaktör för bokserien Silentium Apophthegmata
 • Medredaktör för Patristica Nordica Annuaria
 • Harry Karlssons pris för humanistisk forskning (utfärdat av Vetenskapssocieteten i Lund) 2008
 • Assistent/studievägledare, Klassiska institutionen, Lunds universitet, 1993-1997
 • Ledamot av Institutionsstyrelsen vid Klassiska institutionen, Lunds universitet, 1993–2001 (med kortare uppehåll)
 • Ledamot av Avdelningsnämnden/Avdelningsutskottet för Grekiska vid Klassiska institutionen, Lunds universitet, 1993–2001 (med kortare uppehåll)

Forskningsanslag och deltagande i större projekt

 • Auktoritet, samhälle och individuell frihet – det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal (ELAM). Forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, CTR 2022–.
 • Kunskap, magi och hästläkekonst i senantiken. Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, CTR 2021–.
 • Kulturell evolution av texter. Forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, Uppsala universitet 2020–2024.
 • Den grekiska receptionen av monastiska tänkespråk och utvecklingen av en digital plattform. Projektanslag från Crafoordska stiftelsen, CTR 2017–2018.
 • Vishet och bildning. Receptionen av monastiska tänkespråk i europeisk kultur: vetenskaplig samverkan på en digital plattform (FOWIS). Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, CTR 2016–2019.
 • Apophthegmata Patrum: grekiska alfabetisk-anonyma samlingar av derivata-typ. Projektanslag från Crafoordska stiftelsen, CTR 2012–2013.
 • Öknen och paradiset. Textkritisk utgåva av material från Historia Monachorum in Aegypto. Projektanslag från Crafoordska stiftelsen, CTR 2009–2010.
 • Det tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealet (MOPAI). Forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, CTR 2009–2015.
Britt Dahlman

Forskare

 • Tvärv. Klassisk grekiska
 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post britt.dahlmanctr.luse

Telefon 046–222 90 61

Rum LUX:B410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09