Person

Britt Dahlman

Forskare

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post britt.dahlmanctr.luse

Telefon 046–222 90 61

Rum LUX:B410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i (klassisk) grekiska vid Lunds universitet 2007. För närvarande är jag anställd som forskare i projektet “Kulturell evolution av texter”. Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier och utgivning av grekiska samlingar av Apophthegmata Patrum och andra monastiska texter, inklusive digital utgivning och kodning av handskrifter för en relationell databas. Jag har deltagit i tvärvetenskapliga projekt: “Det tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealet” (2009-2015) och “Vishet och bildning. Receptionen av monastiska tänkespråk i europeisk kultur: vetenskaplig samverkan på en digital plattform” (2016-2019). Jag undervisar på kurser i tidig kristendom, digitala verktyg och textkritik. Bland övriga uppdrag kan nämnas att jag leder översättningsseminarier för Johannesakademin, är styrelseledamot och vice preses för sällskapet Collegium Patristicum Lundense samt medlem i redaktionen för tidskriften Patristica Nordica Annuaria.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (16 st)

Recensioner (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Britt Dahlman

Forskare

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post britt.dahlmanctr.luse

Telefon 046–222 90 61

Rum LUX:B410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30