Person

astrid.grelzctr.luse | 2023-03-17
Astrid Grelz

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post astrid.grelzctr.luse

Telefon 073–734 15 43

Rum LUX:B326

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i religionsfilosofi med inriktning mot etik. I min avhandling behandlar jag de etiska problem som uppstått i ljuset av de senaste decenniernas teknologiska och ekologiska utveckling med utgångspunkt i texter av Günther Anders och Hans Jonas.

I min kandidatuppsats (Södertörns högskola, 2014) undersökte jag den rumsliga dimensionen av Martin Heideggers verksbegrepp i Konstverkets ursprung. I min magisteruppsats (Södertörns högskola, 2017) argumenterade jag för att Edith Steins kritik av den bristfälliga diskussionen av medvaro i Heideggers Vara och Tid bör betraktas som ett utkast till hennes sociala ontologi.

Mina forskningsintressen inkluderar tidig judisk filosofi, fenomenologi, estetik, kritisk teori och samtida europeisk filosofi.

Under åren 2013–2020 var jag redaktör för tidskriften Kris och kritik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Bokkapitel (3 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Astrid Grelz

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post astrid.grelzctr.luse

Telefon 073–734 15 43

Rum LUX:B326

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09