Person

astrid.grelzctr.luse | 2022-06-22

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post astrid.grelzctr.luse

Telefon 073–734 15 43

Rum LUX:B326

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i religionsfilosofi med inriktning mot etik. I min avhandling behandlar jag de etiska problem som uppstått i ljuset av de senaste årens teknologiska utveckling, med utgångspunkt i texter av Günther Anders och Hans Jonas.

I min kandidatuppsats undersökte jag den rumsliga dimensionen av Martin Heideggers verksbegrepp i skärningspunkten mellan filosofi, estetik och konstvetenskap (Södertörns högskola, 2014). I min magisteruppsats visade jag på sambandet mellan Edith Steins kritik av den bristande diskussionen av socialitet i Vara och Tid och hennes eget socialontologiska tänkande (Södertörns högskola, 2017).

Mina forskningsintressen inkluderar tidig modern filosofi, fenomenologi, estetik, kritisk teori och samtida europeisk filosofi.

Under åren 2013–2020 var jag redaktör för tidskriften Kris och kritik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Bokkapitel (3 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post astrid.grelzctr.luse

Telefon 073–734 15 43

Rum LUX:B326

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09