Person

Conrad Elmelund

Doktorand

  • Nya testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post conrad.elmelundctr.luse

Telefon 046–222 90 63

Rum LUX:B329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i Nya testamentet, och jag är särskilt intresserad av kristendomens fascinerande tidiga fas och hur kristna använde och tänkte på sina heliga texter.

Mitt specialområde är Nya testamentets textkritik, som handlar om alla handskrifter som innehåller Nya testamentets skrifter. Dessa handskrifter är kopior gjorda för hand genom århundradena som kopior av kopior som i slutändan går tillbaka till författarna. Vissa av dessa handskrifter är små och fragmentariska medan andra innehåller hela Bibeln. Vissa är mycket gamla och andra är yngre, och texten i ett manuskript skiljer sig alltid åtminstone lite från alla andra handskrifter. De är alla en del av Nya testamentets historia, och de informerar oss om hur kristna har använt och förstått Bibeln genom historien. Vi använder också dessa handskrifter för att publicera den tidigaste versionen av Nya testamentet, vilket är den utgåva som sedan översätts till våra moderna språk och används av alla bibelforskare och studerande.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Conrad Elmelund

Doktorand

  • Nya testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post conrad.elmelundctr.luse

Telefon 046–222 90 63

Rum LUX:B329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09