lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan hösten 2019 är jag doktorand i Nya testamentets exegetik. Jag har en kandidatexamen i teologi från Örebro teologiska högskola (2015) och en masterexamen i teologi från Lunds universitet (2018). Mitt huvudsakliga intresseområde är Paulus och hans brev, inte minst deras historiska och kulturella bakgrund i det första århundradets judendom.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag Paulus bild av Mose. Denna bild vill jag sedan jämföra med andra judiska uppfattningar i antiken. Jag vill även sätta mina resultat i dialog med forskningen om Paulus i stort, inte minst gällande frågor om hans relation till judendomen, förbundet och lagen.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Ludvig Nyman

Doktorand
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ludvig.nymanctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30