Person

Elisabeth Gerle

Adjungerad professor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elisabeth.gerlectr.luse

Telefon 046–222 43 29

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Elisabeth Gerle är professor vid CTR, Lund universitet på deltid samt etiker vid Svenska kyrkans forskningsenhet.

Hennes intresseområden finns i gränslandet mellan teologi, etik, politik och mänskliga rättigheter.

De senaste böckerna är:

Sinnlighetens närvaro -Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (Luther and Sensualism) (2015) Stockholm, Verbum
•Farlig förenkling – Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna (DangerousSimplifictions. On Religion and Politics (2010) Nora, Nya Doxa
•Mänskliga rättigheter för Guds skull; tolka text, tro och tradition ( Human Rights for God´s Sake!) (2006)Nora, Nya Doxa
•Mångkulturalismer och skola(Multiculturalism and School) (2000) Utbildningsdepartementet
•Mångkulturalism för vem? (Multiculturalism for Whom?) Nora, Nya Doxa (1999, 2001, 2005, 2009)
•In Search of a Global Ethics; Theological, Political, and Feminist Perspectives based on a Critical Analysis of JPIC and WOMP, Lund University Press (1995)

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (8 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (6 st)

Rapporter (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Deltar ofta i internationella konferenser som föreläsare.

Elisabeth Gerle

Adjungerad professor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elisabeth.gerlectr.luse

Telefon 046–222 43 29

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30