lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Elisabeth Gerle är professor vid CTR, Lund universitet på deltid samt etiker vid Svenska kyrkans forskningsenhet.

Hennes intresseområden finns i gränslandet mellan teologi, etik, politik och mänskliga rättigheter.

De senaste böckerna är:

Sinnlighetens närvaro -Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (Luther and Sensualism) (2015) Stockholm, Verbum
•Farlig förenkling – Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna (DangerousSimplifictions. On Religion and Politics (2010) Nora, Nya Doxa
•Mänskliga rättigheter för Guds skull; tolka text, tro och tradition ( Human Rights for God´s Sake!) (2006)Nora, Nya Doxa
•Mångkulturalismer och skola(Multiculturalism and School) (2000) Utbildningsdepartementet
•Mångkulturalism för vem? (Multiculturalism for Whom?) Nora, Nya Doxa (1999, 2001, 2005, 2009)
•In Search of a Global Ethics; Theological, Political, and Feminist Perspectives based on a Critical Analysis of JPIC and WOMP, Lund University Press (1995)

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen kretsar kring kropp, erotik och andlighet och hur detta förhåller sig till etiska utmaningar i samhälle och kyrka. Dit hör frågor om människosyn, migration, mänskliga rättigheter och andra globala utmaningar med lokala konsekvenser.

Just nu har jag ett pågående forskningssamarbete med kollegor i Sydafrika kring genus, hälsa och religion. Jag ingår också i ett globalt lutherskt nätverk där en kritisk och konstruktiv nyläsning av lutherska tolkningar ingår.

Publikationer

Böcker (8 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (6 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Deltar ofta i internationella konferenser som föreläsare.

Elisabeth Gerle

Adjungerad professor
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elisabeth.gerlectr.luse

Telefon 046–222 43 29

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk