Person

Fredrik Lindström

Professor emeritus

  • Affilierad Gamla testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.lindstromctr.luse

Jag är född 1953, Teol. dr. och sedan 2000 professor i Gamla testamentets exegetik.

Som bibelforskare har jag varit inriktad på teologiska frågor, i både vidare och snävare mening, dvs. livsförståelsen resp. gudsbildens egenart och utveckling i den hebreiska bibeln. Min fokus har ofta legat på den teologiska reflexionen över ondska och lidande, speciellt i den poetiska och profetiska litteraturen.

Men jag har även behandlat spänningen mellan de dynamiska bibliska gudsbilderna, t.ex. den svartsjuke guden, och de filosofiskt-dogmatiska, t.ex. den allsmäktige guden.

En spännande fråga som i sin ansats är gemensam för många humanister och teologer är hur vi (i en annan kontext) kan reflektera över och uttrycka tidigare kulturers och generationers livserfarenheter.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har varit prefekt (2001-2007) och sektionsdekan (2007-2008) för Centrum för teologi och religionsvetenskap och varit ledamot i områdesstyrelsen under mandatperioderna 2003-2011. Under 2009-2014 hade jag uppdraget som prodekan vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna och som representativ dekan för teologiska fakulteten.

Jag är bland initiativtagarna till det europeiska exegetiska nätverket OTSEM: ”The object of the network is to improve the environment for Hebrew Bible / Old Testament research, especially doctoral and post doctoral research, by inspiring contact and cooperation between members and departments throughout the network”: http://www.otsem.info/cms/content/view/14/30/

Jag är medarbetare i tidskriften Biblische Notizen: http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=141,137569&_dad=portal&_schema=PORTAL

Fredrik Lindström

Professor emeritus

  • Affilierad Gamla testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.lindstromctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09