Person

ive.brissmanctr.luse | 2022-03-16
Ive Brissman

Forskare

  • Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ive.brissmanctr.luse

Telefon 046–222 37 65

Rum LUX:B227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktor i religionshistoria, arbetar med temat religion och ekologi. Min avhandling grundas på ett etnografiskt fältarbete i Devon södra England och är en studie i gränsen mellan Dark green spirituality och den gröna rörelsen. Titeln på min avhandling är Wild Enchantments in the Anthropocene: Exploring the Wild in Narratives, Practices and Place in Dark Green Spirituality.

Jag undervisar för närvarande på institutionen för kulturvetenskap på kursen Framtidens Historia.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning:

vt 2022 - Framtidens idéhistoria, institionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet

Konferensbidrag:

18th annual Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR)Pisa, August 30 to September 3, 2021

Topic: Resilient Religion

Presentation: "Facing the Anthropocene - Social Resilience and Dark Green Spirituality"

2020 November 16th and 17th CFP: The Image of Religion and Political Theology in contemporary pop culture:

Presentation: "Wild Enchantments - The Landscape of Loss in Ben Wheatley’s A Field in England"


Konferensen Musik och Samhälle 2016, Lunds universitet; tema elektricitet. Konferensbidrag: "Electric Eden – om progressivitet och nostalgi”.

Konferensen Musik och samhälle, Lunds universitet, 2015. Konferensbidrag: "Know your roots: om tradition,förnyelse och konservatism i brittisk folkmusik"


"Spiritual Activism for a Deeper Ecology" vid 11th EASR Conference, Ends and Beginnings, Södertörn Stockholm, 23-26 Augusti 2012.

"Satish Kumar and Vandana Shiva" vid Sixth European PhD Workshop in South Asian Studies, 17-19 september, 2012, Swedish South Asian Studies Network, SASNET - University of Lund.

Ive Brissman

Forskare

  • Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ive.brissmanctr.luse

Telefon 046–222 37 65

Rum LUX:B227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09