Person

Ive Brissman

Doktorand

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ive.brissmanctr.luse

Telefon 046–222 37 65

Rum LUX:B227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i religionshistoria, med allmän inriktning sedan ht. 2011. Undervisar på kursen Religion och Politik som ges både på svenska och engelska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt intresseområde är förhållandet mellan religion och politik i det postsekulära samhället, med fokus på en miljö- och rättviserörelse som befinner sig i skärningspunkten mellan religion och politik.

Min forskning ligger inom det framväxande forskningsfältet Humanites and Climate Change, där humanistiska ämnen, såsom religionshistoria, griper sig an de utmaningar människor möter och de olika svar som ges på klimatkrisen.

Arbetsnamnet på min avhandling är Spiritual Activism for a Deeper Ecology, och jag studerar hur Gandhis icke-våldstradition har implementerats i dagens ekologiska rörelser, och hur djupekologin förändras som ett svar på dagens klimatkris.

Syftet är att studera hur icke-vålds- och djupekologiska idéer omsätts i praktik, i skapandet av institutioner/organisationer, och hur de uttrycks handlingar och aktivism. De centrala frågeställningarna är hur religiöst inspirerade miljörörelser formulerar en kritik av det ekonomiska systemet, vilka alternativa sociala och ekonomiska system som de framhåller, samt vilka metoder och medel för förändring som de föreslår.

Handledare är Professor Anne-Christine Hornborg och Professor Olle Qvarnström.

Övriga uppdrag och meriter

Konferensbidrag:
"Spiritual Activism for a Deeper Ecology" vid 11th EASR Conference, Ends and Beginnings, Södertörn Stockholm, 23-26 Augusti 2012.

"Satish Kumar and Vandana Shiva" vid Sixth European PhD Workshop in South Asian Studies, 17-19 september, 2012, Swedish South Asian Studies Network, SASNET - University of Lund.

Ive Brissman

Doktorand

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ive.brissmanctr.luse

Telefon 046–222 37 65

Rum LUX:B227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30