lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är religionshistoriker med inriktning mot islam. För närvarande är jag studierektor vid CTR.

Forskning

Undervisning

Johan Cato

Universitetslektor
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Arkivhanterare, studierektor
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.catoctr.luse

Telefon 046–222 97 53

Rum LUX:B225

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (arkivhanterare, studierektor, universitetslektor)
(studierektor)

Internpost hämtställe 30

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.