Antagen till sommarkurser 2024

Viktig information till dig som är antagen till sommarkurs vid CTR 2024:

Så här gör du för att påbörja din kurs

 1. Aktivera ditt Studentkonto. Se instruktioner från Lunds universitet som har skickats till den mejladress du har angett på antagning.se, eller se instruktioner på www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto. Studentkontot behöver du för att till exempel komma åt studentmejl och lärplattformen Canvas.

  Om du redan har ett aktivt konto vid Lunds universitet behöver du inte aktivera det igen. Har du redan ett studentkonto vid ett annat universitet, måste du däremot aktivera ditt studentkonto vid Lunds universitet. Får du problem med att aktivera ditt studentkonto, kontakta den tekniska supporten på servicedeskluse.
   
 2. Registrera dig på kursen. Gå till Studentportalen student.lu.se, klicka på LADOK och logga in med dina inloggningsuppgifter för Studentkontot. Du hittar kursen under "Aktuell utbildning". Du kan registrera dig under perioden 2024-05-27 - 2024-06-03. Har du frågor rörande din registrering, kontakta studievägledningen på studievagledarectr.luse.
   
 3. Besök kurssidan (du hittar webbadress nedan) där du bland annat hittar litterturlista, kursplan och kontaktuppgifter till undervisande lärare. Här finns även länk till Canvas, som är lärplattformen där du hittar allt som har med kursen att göra, och där du gör den obligatoriska presentationsuppgiften (se punkt 4 nedan).
   
 4. Gör den obligatoriska presentationsuppgiften i Canvas. Instruktioner hittar du i Canvas-modulen ”Obligatoriska moment innan kursstart”. Den obligatoriska uppgiften ska genomföras senast fredag den 7 juni kl. 12:00. Har du inte skrivit någon presentation innan tidsfristen gått ut kommer du att avregistreras från kursen.


Hitta till kurssidorna

Återbud

Om du inte vill ha din plats är vi tacksamma om du meddelar återbud så snart som möjligt via din anmälan på antagning.se. Du behöver alltså inte meddela läraren på kursen.

Antagen med villkor?

I ditt antagningsbesked kan det stå att du är antagen med "villkor" ("VI"). Det betyder att du senast vid kursstart ska visa att du uppfyller förkunskapskraven för att kunna registreras och följa undervisningen. Behörighetskravet hittar du i kursplanen på respektive kurssida. Har du frågor om din behörighet, så kontakta studievägledningen.

Registrerings- och resultatintyg

Du kan enkelt själv ladda ner officiellt giltiga resultat- och registreringsintyg om du behöver, via Studentportalen student.lu.se. Logga där in i Ladok med dina inloggningsuppgifter för Studentkontot, och klicka dig vidare till Intyg.

LU-kortet och låna på bibliotek

Om du är ny student behöver du skaffa ett LU-kort för att kunna låna böcker, gör detta innan du besöker biblioteken, mer information finns på https://www.htbibl.lu.se/lana/lanekort-och-lanevillkor.

Lärplattformen Canvas

Canvas är en digital lärplattform som du når på https://canvas.education.lu.se. Du loggar in med ditt Studentkonto. Här hittar du information om din kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs. Canvas finns även som app (Canvas Student) och kan laddas ner från App store (iOS) eller Google Play (Android).

För mer information om hur Canvas fungerar, besök gärna studentguiden på https://canvas.education.lu.se/courses/4434. Mer information om lärplattformen får du även vid kursstart.

Pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier. Ansök i god tid! Läs mer på https://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod-dig-med-funktionsnedsattning.

Studentkår

För dig som vill bli medlem i en studentkår finns HTS, Humanistiska och teologiska studentkåren.

Läs mer om HTS på htslund.se.

Mer information om kårer och nationer hittar du på www.studentlund.se.

Facebook

CTR finns på Facebook – gilla vår sida så håller du dig uppdaterad om vad som händer på institutionen!

Gilla oss på Facebook: www.facebook.se/ctr.lu.se

Lycka till med sommarstudierna!

Johan Grevstig & Tania Norell
Studievägledare på CTR

Kontakt: studievagledarectr.luse

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2024-05-15