Person

marten.bjorkctr.luse | 2021-02-23
Mårten Björk

Forskare

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post marten.bjorkctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktor i religionsvetenskap med inrikting mot tros- och livsåskådningsvetenskap och disputerade 2018 på Göteborgs Universitet med avhandlingen Life outside Life: The Politics of Immortality, 1914-1945.

Mina främsta forskningsintressen är politisk teologi, sekularism samt relationen mellan teologi, filosofi och vetenskap.

Sedan september 2020 är jag forskningsledare för projektet Lagens slut som jag arbetar med tillsammans med tre andra forskare i Lund och Göteborg. Projektet undersöker relationen mellan rätt och teologi och sätter fokus på den teologiska tanken om lagens slut och fulländning.

Jag är också forskare vid Campion Hall, Oxfords universitet där jag arbetar med ett projekt om förhållandet mellan metafysik och medvetandefilosofi och medlem av centret Nomos: Centre for International Research for Law, Culture and Power.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mårten Björk

Forskare

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post marten.bjorkctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09