Person

Alexander Maurits

Universitetslektor, docent

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Prodekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23

Rum LUX:B222

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Född 1978, teol. dr, docent och universitetslektor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). Under perioden 2024-2026 är jag teologiska fakultetens dekan och prodekan med ansvar för forskarutbildningen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna. Perioden 2015-2023 var jag prefekt vid CTR. Hösten 2022 var jag STINT-stipendiat och gästlärare vid University of California Berkeley.

2011 disputerade jag på avhandlingen Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrkligens präst- och mansideal. Utöver avhandlingen har jag även skrivit ett antal artiklar som berör frågor om Svenska kyrkan och moderniteten, religion och idrott samt genus och sekularisering. Hösten 2021 utkom Frida Mannerfelt och jag med boken Kallelse och erkännande. Berättelser från de första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Prodekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Jag undervisar och handleder på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet Kyrko- och missionsstudier. Jag har också tagit initiativ till de tvärvetenskapliga kurserna "Religion and Sports" (gavs första gången våren 2014) och "Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid" (gavs första gången 2019).

Emellanåt har jag recensionsuppdrag för såväl nationella som internationella vetenskapliga tidskrifter. Ibland håller jag också mer populärvetenskapliga föreläsningar i olika sammanhang.

Utöver att arbeta som forskare och lärare har jag under flera års tid arbetat som utbildningsledare vid fakultetskansliet för humaniora och teologi. Jag har också arbetat med särskilda utredningar för rektorsämbetets räkning.

Alexander Maurits

Universitetslektor, docent

  • Kyrkohistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Prodekan

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23

Rum LUX:B222

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09