Person

Alexander Maurits

Prefekt

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent, universitetslektor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post alexander.mauritsctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund (prefekt)
Helgonavägen 3, Lund (docent, universitetslektor)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 03 23

Född 1978, teol. dr och docent i kyrkohistoria, fil. mag. med historia som huvudämne, utbildningsledare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (tj.led.) och universitetslektor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). Perioden 2015-2023 prefekt vid CTR. Hösten 2022 STINT-stipendiat och gästlärare vid University of California Berkeley.

2011 disputerade jag på avhandlingen Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrkligens präst- och mansideal. I avhandlingen ger jag en bild av 1800-talets prästmannaideal, men jag visar också på den centrala roll som religionen hade i det svenska samhället långt fram i modern tid.

Utöver avhandlingen har jag även skrivit ett antal artiklar som berör frågor om Svenska kyrkan och moderniteten, religion och idrott samt genus och sekularisering. Hösten 2021 utkom Frida Mannerfelt och jag med boken Kallelse och erkännande. Berättelser från de första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag undervisar och handleder på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet Kyrko- och missionsstudier. Jag har också tagit initiativ till de tvärvetenskapliga kurserna "Religion and Sports" (gavs första gången våren 2014) och "Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid" (gavs första gången 2019).

Emellanåt har jag recensionsuppdrag för såväl nationella som internationella vetenskapliga tidskrifter. Ibland håller jag också mer populärvetenskapliga föreläsningar i olika sammanhang.

Utöver forskning och undervisning har jag under flera års tid arbetat vid fakultetskansliet för humaniora och teologi, bl.a. som kontaktperson för frågor rörande arbetsmiljö och jämställdhet. Fr.o.m. maj 2011 är jag anställd som utbildningsledare. Jag har också arbetat med särskilda utredningar för rektorsämbetets räkning.

Alexander Maurits

Prefekt

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent, universitetslektor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post alexander.mauritsctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund (prefekt)
Helgonavägen 3, Lund (docent, universitetslektor)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 03 23

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09