Person

aaron.goldmanctr.luse | 2024-01-03
Aaron Goldman

Forskare

  • Religionsfilosofi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post aaron.goldmanctr.luse

Telefon 046–222 49 16

Mobil 070–024 19 36

Rum LUX:B331

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2021 forskare i religionsfilosofi vid Lunds universitet.

Jag erhöll en doktorsexamen i religionsvetenskap med inriktning på religionsfilosofi från Harvard University 2021. Dessförinnan tog jag en masterexamen i religionsvetenskap från University of Virginia 2010, samt en BA i religionsvetenskap och en BS i biologi från Indiana University (Bloomington) 2008. Jag har också varit gästforskare vid St Olaf College 2015 och vid Köpenhamns universitet 2016–2018, samt 2023.

Mina forskningsintressen är i huvudsak Europas moderna filosofi och religiösa tänkande, men i breda ordalag är jag intresserad av etik, förställningar om jaget samt av teorier och metoder inom religionsstudier. Just nu bedriver jag forskning inom två områden: dels undersöker jag Sören Kierkegaards trosbegrepp och kritik av moderniteten, dels utforskar jag konspirationsteorier och ”conspiritualities” ur ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i västerländsk filosofi och klassiska religionsteorier.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Aaron Goldman

Forskare

  • Religionsfilosofi
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post aaron.goldmanctr.luse

Telefon 046–222 49 16

Mobil 070–024 19 36

Rum LUX:B331

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09