Person

aaron.goldmanctr.luse | 2018-09-14

Forskare

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post aaron.goldmanctr.luse

Telefon 046–222 90 63

Mobil 070–024 19 36

Rum LUX:B329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskare

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post aaron.goldmanctr.luse

Telefon 046–222 90 63

Mobil 070–024 19 36

Rum LUX:B329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09