lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i religionshistoria med inriktning mot religionsantropologi. Mitt avhandlingsprojekt handlar om ritual, initiation och pedagogik i esoteriska sällskap.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Olivia Cejvan

Doktorand
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post olivia.cejvanctr.luse

Telefon 046–222 75 12

Mobil 070–776 82 93

Rum LUX:B323

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30