Person

olivia.cejvanctr.luse | 2016-08-24
Olivia Cejvan

Doktorand

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post olivia.cejvanctr.luse

Telefon 046–222 75 12

Mobil 070–776 82 93

Rum LUX:B323

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i religionshistoria med inriktning mot religionsantropologi. Mitt avhandlingsprojekt handlar om ritual, initiation och pedagogik i esoteriska sällskap.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Olivia Cejvan

Doktorand

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post olivia.cejvanctr.luse

Telefon 046–222 75 12

Mobil 070–776 82 93

Rum LUX:B323

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09