Person

erik.sidenvallctr.luse | 2020-10-14
Erik Sidenvall

Adjungerad professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.sidenvallctr.luse

Telefon 046–222 90 57

Rum LUX: B 125

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1970, TD, adjungerad professor i kyrkohistoria.

Mina huvudsakliga nuvarande forskningsintressen rör dels Svenska kyrkan som civilsamhällesorganisation, dels mötet mellan upplysning och konfessionskultur i det tidig-moderna Sverige. Mycket av min tidigare forskning har skett inom ramen för svenska och europeiska forskningsprojekt. Inom ramen för projektet "Kristen manlighet - en modernitetens paradox?" (finansierat av RJ) ägnade jag mig åt manlighetskonstruktioner bland svenska kinamissionärer mot 1800-talets slut. Som en av forskarna i projektet "Religionsbyte: individ, samfund och samhälle" (finansierat av RJ) sysslade jag med tematiken tolerans och anti-katolicism i 1800-talets England. I EU-projektet "Churches and European Integration" (Helsingfors universitet) studerade jag hur lokala kyrkors vardagliga praktik påverkade en europeisk integrationsprocess.

Tjänsten som adjungerad professor har möjliggjorts genom en överenskommelse mellan CTR och Växjö stift.

Forskning

Böcker (6 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (12 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (10 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Erik Sidenvall

Adjungerad professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.sidenvallctr.luse

Telefon 046–222 90 57

Rum LUX: B 125

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09