Person

erik.sidenvallctr.luse | 2022-10-18
Erik Sidenvall

Forskare, adjungerad professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.sidenvallctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 90 57

Mobil 070–626 01 65

Rum LUX: B 125

Född 1970, TD, adjungerad professor i kyrkohistoria.

Mina pågående forskningsprojekt arbetar jag med rumslig analys och levd religion, mötet mellan upplysning och konfessionskultur samt öst-västligt nätverksbyggande under kalla kriget. Jag är också en av initiativtagarna till projektet At the Margins of Life: Existential Dimensions of Technology, Health, and Death. Mycket av min tidigare forskning har skett inom ramen för svenska och europeiska forskningsprojekt. Inom ramen för projektet "Kristen manlighet - en modernitetens paradox?" (finansierat av RJ) ägnade jag mig åt manlighetskonstruktioner bland svenska kinamissionärer mot 1800-talets slut. I EU-projektet "Churches and European Integration" (Helsingfors universitet) studerade jag europeisk integrationsprocess ur lokala kyrkors perspektiv. Jag har också deltagit i projektet "The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe" (Universities of Wales and Leuven).

Forskning

Böcker (6 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (14 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (14 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (13 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Erik Sidenvall

Forskare, adjungerad professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.sidenvallctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 90 57

Mobil 070–626 01 65

Rum LUX: B 125

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09